Reklama

Czytania

Czytania

13.06.2022
19 – 26 czerwca
13.06.2022
Modlitwie właściwy jest stan beznamiętności, który z najwyższą miłością porywa na duchową górę umysł rozkochany w mądrości. EWAGRIUSZ Z PONTU   Gdy człowiek...
13.06.2022
Czy na górze Synaj Izraelowi dano Dziesięć Przykazań? Otóż nie, otrzymał tam całą Torę. A w Dekalogu mieszczą się wszystkie przykazania, których symbolicznie jest 613.
13.06.2022
Może na przykład zamiast mnożyć modły o pomyślny wynik egzaminu, bardziej ewangelicznie będzie „wziąć krzyż”, to znaczy przyłożyć się do nauki?
13.06.2022
W „Kazaniu na górze” Jezus uczy nas nie tylko bardziej wymagającej moralności, ale także właściwie rozumianej moralności. Przykład? Nauczanie na temat nierozerwalności małżeństwa. „...
06.06.2022
Złamanie – za złamanie, oko – za oko, ząb – za ząb: jako on zadał kalectwo człowiekowi, tak i jemu niech zadaném będzie” (Kpł 24, 20; Cylkow). I wszystko jasne? Bynajmniej. Zanim ocenimy...
06.06.2022
O dogmatach Czesław Miłosz pisze, że są zawieszone parę centymetrów nad naszymi głowami. Z tego wynika, że teologia to nic innego jak podskakiwanie, żeby choć troszkę uszczknąć z ich...
06.06.2022
Błąd Apostołów polega na tym, że swoją „wiedzę” biorą za „wiarę”.
06.06.2022
Szukaj pokoju i idź za nim. BENEDYKT Z NURSJI     Niech człowiek strzeże się czynów zrodzonych z rozdrażnienia. SIDDHATTHA GOTAMA
06.06.2022
12 – 19 czerwca

Strony