Reklama

Czytania

Czytania

20.01.2020
Powstawały kolejne Księgi, zmieniały się czasy, umierali prorocy, ale pozostawało w literaturze mądrościowej oczekiwanie, że człowiek dzięki swej wiedzy o Bogu musi i powinien nauczyć się...
20.01.2020
„Gdy [Jezus] szedł brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i jego brata, Andrzeja. Zarzucali sieci w jezioro, gdyż byli rybakami. Powiedział do nich...
20.01.2020
Czytaliśmy w liturgii ubiegłego tygodnia fragment Ewangelii św. Marka o paralityku uzdrowionym przez Jezusa w Kafarnaum (Mk 2, 1 -12).
20.01.2020
Modlitwa bez rozproszeń jest najwyższą aktywnością umysłu. EWAGRIUSZ Z PONTU [[{"fid":"71635","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][...
20.01.2020
26 stycznia – 2 lutego
13.01.2020
Izrael nie posiada jednego słowa na określenie ludzkiego intelektu. Musimy o tym pamiętać, czytając księgi mądrościowe czy Koheleta.
13.01.2020
Prorok Izajasz działał w czasach upadku królestwa Izraela i Judy. Na Syjonie czci się obok Jahwe bogów asyryjskich, a król Achaz syna „przeprowadza przez ogień”, czyli składa w ofierze...
13.01.2020
Ośmielę się zaryzykować tezę, że głównym naszym nauczycielem w okresie Bożego Narodzenia pozostaje w liturgii św. Jan Ewangelista.
13.01.2020
Pod wieczór będziesz sądzony z miłości.[[{"fid":"71518","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und...
13.01.2020
19 – 26 stycznia

Strony