Reklama

Czytania

Czytania

21.09.2020
Cała ziemia jest Twoją relikwią. ODY SALOMONA [[{"fid":"76951","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
21.09.2020
27 września – 4 października
21.09.2020
Słowo akeda pochodzi od hebrajskiego „związać”. Odnosi się do poświęcenia Izaaka na górze Moria. Często też wskazuje na każde zdarzenie, w którym Żydzi w największym niebezpieczeństwie...
21.09.2020
Sprawiedliwym człowiekiem w znaczeniu biblijnym jest ten, kto żyje zgodnie z wolą Boga. Ale co to znaczy? Czy np. wystarczy codziennie powtarzać: „bądź wola Twoja”, „przyjdź królestwo Twoje...
21.09.2020
Widzisz tę kobie­tę?”. Takie pytanie postawił Jezus faryzeuszowi Szymonowi, który zaprosił Go do siebie na posiłek. Chodziło o kobietę, która „prowadziła w mieście życie grzeszne”, a która...
14.09.2020
„Wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje”. Liturgia przyniosła nam ostatnio to zdanie św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 8, 1).
14.09.2020
Wolność od namiętności osiągnęła nie ta dusza, która nie doznaje namiętności wobec rzeczy, ale ta, która pozostaje niewzruszona nawet na wspomnienie o nich. EWAGRIUSZ Z PONTU [[{"fid...
14.09.2020
20 – 27 września
14.09.2020
Sodoma z egoizmu i żądzy zaspokojenia instynktów uczyniła prawo. Dlatego miasto musiało zostać zniszczone.
14.09.2020
Papież Franciszek poprosił o zaprzestanie używania religii w celu budzenia nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu. I rozpętała się burza.

Strony