Reklama

Czytania

Czytania

28.10.2019
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana (...). Szczęśliwi owi słudzy, których pan...
28.10.2019
To zdumiewające, że będąc u Ojca, nie poznali Go. I byli w stanie odejść od Niego, bo nie poznali Tego, w którym przebywali.[[{"fid":"69922","view_mode":"default","fields":{"format":"...
28.10.2019
3 – 10 listopada
28.10.2019
Niemal 30 lat po śmierci po­­etki Anny Kamieńskiej ukazał się wydobyty z rękopisów jej przekład Księgi Koheleta (dzięki prof. Wojciechowi Kruszyńskiemu).
28.10.2019
Na cmentarzach nie dogasły jeszcze znicze i kwiaty nie zwiędły, a w nas wspomnienia. Jak kto mógł, tak ożywiał zmarłych.
21.10.2019
Przywoływane już tu pytanie św. Pawła VI, zadane w „Evangelii nuntiandi”, „Jak to się stało, że obezwładniliśmy Ewangelię?”, wróciło do mnie przy następującej Ewangelii:
21.10.2019
Wielki jest umysł, który wyzbył się namiętności, ma dystans do rzeczy i pozostaje w Bogu. TALAZJUSZ Z LIBII[[{"fid":"69705","view_mode":"default","fields":{"format":"default","...
21.10.2019
27 października – 3 listopada
21.10.2019
Tora i tradycja ściśle łączą święto Sukot (obchodziliśmy je w zeszłym tygodniu) z wyjściem z Egiptu. Jest to święto pielgrzymie – wierni niegdyś udawali się do Świątyni w Jerozolimie – a...
21.10.2019
Nie zawsze ci, którzy uważają siebie za doskonałych, zaraz muszą być ludźmi zepsutymi czy, jak mówi papież Franciszek, fałszywie siebie oceniającymi.

Strony