Reklama

Czytania

Czytania

06.07.2020
12 – 19 lipca
06.07.2020
Historia wieży Babel mieści się w kilkunastu wersach. Poprzedza i dopełnia ją biografia potomków Noego. Z niej dowiadujemy się, jakie były imiona jego wnuków, prawnuków, ale też że każdy z...
06.07.2020
Boże, Ciebie godzi się sławić hymnami na Syjonie i wypełniać złożone Ci śluby. (...) Nawiedziłeś i napoiłeś ziemię, obficie ją wzbogaciłeś. Boża rzeka jest pełna wody; wszystkim...
06.07.2020
„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” – mówi do Jezusa trędowaty z okolic Kafarnaum. „Chcę, bądź oczyszczony” – odpowiada Jezus, dotknąwszy go wcześniej swoją ręką.
06.07.2020
To, co we mnie jest zrodzone, musi umrzeć i stać się niczym, gdyż jest śmiertelne i z upływem czasu musi ulec rozkładowi. Moje odwieczne narodzenie było narodzeniem się wszystkich rzeczy...
29.06.2020
5 – 12 lipca
29.06.2020
„Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was” (Rdz 9, 9). Tymi słowy Bóg zwrócił się do Noego i jego synów. Przymierze, by mogło trwać, wymaga żywej pamięci....
29.06.2020
Chrześcijanie, chcąc trzymać się Boga, szukają Go zarówno blisko siebie i w sobie, jak też bardzo daleko, w głębi dziejącej się rzeczywistości.
29.06.2020
„Nie sądźcie, abyś­cie nie byli sądzeni! Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą” – to pouczenie Jezusowe (zob. Mt 7, 1-2) przypomniała...
29.06.2020
Gwałtownego ogarnie strach. Łagodny pozostanie spokojny. EWAGRIUSZ Z PONTU [[{"fid":"75100","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value...

Strony