Reklama

Czytania

Czytania

06.04.2020
Prawdziwie z Ducha Świętego jest mądrość Liturgii, która łączy ze sobą dwa wydarzenia biblijne: historię Zuzanny zapisaną w Księdze Daniela (Dn 13) oraz spotkanie Jezu­sa z kobietą...
06.04.2020
12 – 19 kwietnia
06.04.2020
Jezus mówi: „żyjący z Żyjącego nie zobaczy śmierci, albowiem kto znalazł siebie, tego świat nie jest wart”. EWANGELIA TOMASZA [[{"fid":"73376","view_mode":"default","fields":{"format...
06.04.2020
„Po niejakim czasie Kain złożył ofiarę Panu z plonów rolnych”. Ofiara nie jest Boskim nakazem. Bóg jej nie oczekiwał.
06.04.2020
Kleofas i jego towarzysz w drodze do Emaus spotykają innego podróżnego.
30.03.2020
Ja jestem ta, która nie-jest. Prawda Twoja działa, mówi i dokonuje wszystkiego, bo przecież mnie – nie ma. KATARZYNA ZE SIENY [[{"fid":"73153","view_mode":"default","fields":{"format...
30.03.2020
5–12 kwietnia
30.03.2020
Opowieść o Kainie i Ablu ma charakter paradygmatyczny. Jest historią o braterstwie.
30.03.2020
W opowiadaniach o Męce Pańskiej nie przeoczmy Judasza.
30.03.2020
„Pan powiedział do Mojżesza: (...) twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, postąpił wiarołomnie (...) odlali sobie cielca, oddali mu pokłon, złożyli ofiary (...).

Strony