Reklama

Czytania

Czytania

24.08.2020
Tym razem „okruch” nie z Pisma Świętego, lecz z wydanego niedawno dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej...
24.08.2020
Badaj i poddawaj próbom, co jest w twoim wnętrzu. PRZYPISYWANE ANTONIEMU WIELKIEMU [[{"fid":"76328","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][...
24.08.2020
30 sierpnia – 6 września
24.08.2020
Abram miał 85 lat. Bóg po wojnie królów zawarł z nim kolejne przymierze. Wprowadził go do przyszłych dziejów Izraela. Jego potomkowie mieli 400 lat trwać w niewoli egipskiej, a potem...
24.08.2020
Jezus, zapowiadając po raz pierwszy tragiczny koniec swego posłannictwa bezpośrednio po wyznaniu Piotra: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”, wprawił ucznia w niebywałe zdumienie. Jak...
17.08.2020
Szebna był po królu Ezechiaszu najważniejszą personą w upadającym państwie judzkim oraz twórcą antyasyryjskiej polityki potępianej przez Izajasza. „Tak mówi Pan, Bóg Zastępów: Pan odrzuci...
17.08.2020
Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi (...). Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić” (Mt 17, 15n) – liturgia przypomniała nam...
17.08.2020
Oddaj Bogu wszystko, co masz, i nie troszcz się o to. MISTRZ ECKHART   Zachowaj swoje miejsce. BHAGAVATGITA
17.08.2020
23 – 30 sierpnia
17.08.2020
Abram powoli wędrował z Egiptu do ziemi Kanaan, bogaty w trzody, niewolników, złoto i srebro. Również Lot miał liczne stada. Było tych zwierząt tak dużo, że pastwiska nie mogły ich utrzymać...

Strony