Reklama

Czytania

Czytania

08.03.2021
Nie tylko w kościołach płoną wieczne lampki. Kiedyś oliwne, dziś elektryczne, pełgają w synagogach przy mieszczących zwoje Tory arkach (zwanych przez niektórych „szafami ołtarzowymi”)....
08.03.2021
Kim są wysłannicy? Jak to, przecież to oczywiste, że papieże i biskupi, po nich prezbiterzy, diakoni, trochę zakonnic i zakonników i czasami jakiś szczególnie nabożny świecki. W Drugiej...
08.03.2021
Przypowieść o dzierżawcach winnicy (Mt 21, 33-46) – przypomniana niedawno przez Liturgię Kościoła – kryje w sobie, jak myślę, wiele warstw pouczenia. Każe nam ona najpierw przejrzeć się w...
08.03.2021
Dusza, w której nie ma zła, jest wolna od niebezpieczeństw i krzywd. PRZYPISYWANE ANTONIEMU WIELKIEMU [[{"fid":"80589","view_mode":"default","fields":{"format":"default","...
08.03.2021
14–21 marca
01.03.2021
Plagi egipskie, rozstąpienie się morza, teofania na górze Synaj – dotychczas działał Bóg. Nadszedł czas, by zawarte przymierze przypieczętowała ludzka ręka.
01.03.2021
Jezus nie jest z tych, którzy nie pamiętają, wie, że „królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają”.
01.03.2021
Celem Jezusowej sprawiedliwości jest pojednanie między braćmi. Przy czym polskie „pogódź się” z trudem oddaje greckie isthi eunoon, tzn. „stań się (w pełni) dobrze myślącym o swoim...
01.03.2021
W doskonałości Pana odpoczywam. ODY SALOMONA [[{"fid":"80413","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
01.03.2021
7 – 14 marca

Strony