Reklama

Czytania

Czytania

11.04.2022
Wielkanoc to nie czas śmierci i grobu, ale czas Kany Galilejskiej i Wieczerzy Pańskiej, czas dzielenia się, „łamanie chleba”. Tam, gdzie są ludzie, w swoich kanach galilejskich i na swych...
11.04.2022
Żydom oburzonym, że „czyni sam siebie Bogiem” (J 10, 33), Jezus mówi, by – zamiast Go kamienować za bluźnierstwo – odważyli się poszukać w samych sobie tego, co boskie. I przytacza słowa...
11.04.2022
Im bardziej poznajemy jedność Boga, tym bardziej poznajemy Go jako wszystko. MISTRZ ECKHART [[{"fid":"90322","view_mode":"default","fields":{"format":"default","...
11.04.2022
17–24 kwietnia
11.04.2022
Arcykapłanem miał zostać Mojżesz, nie Aaron. Rabini w Talmudzie wywodzą to z wymiany zdań między Najwyższym a świeżo przezeń powołanym pasterzem Jego trzody. Mojżesz ma wątpliwości co do...
04.04.2022
Dzisiaj, kiedy w Ukrainie wojska rosyjskie dopuszczają się ludobójstwa, wraca pytanie: czy jest możliwe walczyć i kochać?
04.04.2022
Jezus jest w stałej, życiodajnej, a nieprzenikliwej dla zewnętrznych obserwatorów relacji z Ojcem. To pośrodku niej rodzi się Jego posłanie. Jako wydarzenie. I jako treść.
04.04.2022
Bóg jest absolutnie wolny od wszystkich rzeczy i dlatego jest nimi wszystkimi. MISTRZ ECKHART [[{"fid":"90077","view_mode":"default","fields":{"format":"default","...
04.04.2022
10–17 kwietnia
04.04.2022
Ci spośród Państwa, którzy nie mieli dotychczas okazji przyjrzeć się bliżej otwartemu zwojowi Tory, być może będą tego słuchać jak bajki o żelaznym wilku.

Strony