Reklama

Czytania

Czytania

21.06.2021
Sporą część Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian stanowi autoapologia Apostoła. Jego autorytet został zakwestionowany. W Kościele, który sam założył, w ciągu półtorarocznej pracy, pełnej...
21.06.2021
Wyrozumiałość jest osądem gniewu, uleczeniem serca, ukojeniem dla znękanych, spokojną przystanią. EWAGRIUSZ Z PONTU Człowiek mądry uważnie obserwuje to, co dalekie, i to, co...
21.06.2021
27 czerwca – 5 lipca
21.06.2021
10 dnia miesiąca nisan 2487 roku zmarła w Kadesz, przeżywszy lat 126 (lub 127 jak pramatka Sara), prorokini Miriam córka Amrama, zwana też Pua, Azuba i Efrata, żona Kaleba, matka...
21.06.2021
„Bóg nie jest sprawcą śmierci, nie ma upodobania w zagładzie żyjących. Uczynił wszystko, aby istniało, wszystkie stworzenia na ziemi są potrzebne, nie ma w nich zabójczego jadu, a otchłań...
14.06.2021
„Miłość Chrystusa przynagla nas, ponieważ przekonaliśmy się, że Jeden umarł za wszystkich, a więc wszyscy umarli. On umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, nie żyli już dla siebie, ale...
14.06.2021
To piękne, jak Słowo odsłania nieoczywiste czasem znaczenia – wtedy gdy próbujemy Nim czytać życie konkretnych osób. Mogliśmy tego doświadczyć niedawno, przeżywając wspomnienie świętej...
14.06.2021
20–27 czerwca
14.06.2021
Szlaki karawan wiozących wonności z Syrii do Egiptu nieuchronnie przebiegały przez Ziemię Izraela. Na mile łechcące nosy acz kosztowne towary znajdowali się kupcy również wśród lokalnych...

Strony