Reklama

Czytania

Czytania

13.05.2019
„Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: »Wstań, idź do Niniwy – wielkiego miasta – i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze«.
13.05.2019
Umiłowanemu uczniowi Pana „Szymon Piotr dał znak, aby dowiedział się, o kim mówił.
13.05.2019
Chciałbym podzielić się myślami, które towarzyszyły mi przy organizacji koncertu na rzecz odbudowy katedry Notre Dame (odbył się w Łodzi w ostatni piątek).
13.05.2019
Bądź spokojny i nieporuszony w umyśle i w duchu, i ucisz swoje własne myśli. A wówczas odczujesz, jak boska zasada zwraca twój umysł ku Panu, Bogu; i otrzymasz Jego moc i siłę – stamtąd,...
13.05.2019
19 – 26 maja
06.05.2019
12–19 V
06.05.2019
Księga Jonasza jako jedna z niewielu ukazuje Boga Izraela jako troszczącego się o los nie-Żydów.
06.05.2019
Autor Apokalipsy, czyli Objawienia, mówi: „jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: »Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?«. I powiedziałem do niego: »Panie, ty...
06.05.2019
Przeszliśmy w Łodzi po raz drugi Ekumeniczną Drogą Światła. Stacje przygotowali liderzy poszczególnych Kościołów.
06.05.2019
Radość zdobyli Ci, co Go znaleźli: których On odnalazł w sobie i którzy Go w sobie znaleźli. W Nim zaś, nieosiągalnym, niepojętym, w Ojcu doskonałym, w Nim jest wszystko. [[{"fid":"65943...

Strony