Reklama

Czytania

Czytania

18.11.2019
Trzeba rozbudzić miłość do samego siebie, aby okazywać ją wszystkim rzeczom. SIMONE WEIL [[{"fid":"70385","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text...
18.11.2019
24 listopada – 1 grudnia
18.11.2019
Słowa „a wszystko marność nad marnościami” są fundamentem poematu Koheleta. Wyznaczają granice ludzkich wysiłków, przyjemności i zaszczytów.
18.11.2019
Podczas przesłuchania przed Piłatem Jezus powiedział: „Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi podwładni walczyliby, abym nie został wydany Żydom...
18.11.2019
„Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że...
10.11.2019
Początkiem wewnętrznego pokoju jest oddalenie wszelkiego zamętu w głębi duszy. Końcem i celem – wyzbycie się lęku i pozostawanie niewzruszonym w obliczu wszelkich zamętów.[[{"fid":"70266","...
10.11.2019
17 ­– 24 listopada
10.11.2019
„Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jerozolimie” – tak zaczyna się księga.
10.11.2019
Prorok Malachiasz przestrzega, że „oto nadchodzi dzień, palący jak piec, a wszyscy zuchwali i czyniący zło będą jak słoma. Ten nadchodzący dzień spali ich – mówi Pan Zastępów. Nie...
10.11.2019
Przejmujący fragment Listu do Rzymian niedawno przyniosła nam liturgia: „Dlaczego ty osądzasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem...

Strony