Reklama

Czytania

Czytania

03.06.2019
Kimże jest ten stwór posłuszny Bogu, zrobiony jeszcze w czasach stwarzania świata?
03.06.2019
Sceneria Zesłania Ducha Świętego na apostołów mocno działa na wyobraźnię. Płomienie, porywista wichura i ludzie żadną miarą niewyglądający na wykształconych, a mówiący różnymi językami.
03.06.2019
Fragment Ewangelii z Uroczystości Nawiedzenia: „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
03.06.2019
Umysł, który odsuwając wszystkie poruszenia osiągnął pokój, jest boski, pogrążony w świetle Świętej Trójcy i prosi Ojca o spełnienie nienasyconego pragnienia. [[{"fid":"66633","view_mode...
03.06.2019
9–16 czerwca
27.05.2019
Gdy tylko Jonasz znalazł się na statku płynącym do Tarszisz, wybuchła straszna burza. Marynarze czuli, że przyczyna znajduje się na statku.
27.05.2019
„Teofilu, w pierwszej księdze napisałem o wszystkim – mówi autor Dziejów Apostolskich – co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym pod wpływem Ducha Świętego udzielił...
27.05.2019
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15, 16) – w ostatni piątek liturgia przyniosła Słowo, przed którym spędziłem...
27.05.2019
Brat zapytał abba Sisoesa: „Dlaczego namiętności nie odchodzą ode mnie?”. Starzec odrzekł: „Ich narzędzia są w tobie; ale oddaj im ten zastaw, a pójdą sobie”. PIERWSZA KSIĘGA STARCÓW...
27.05.2019
2–9 VI

Strony