Reklama

Czytania

Czytania

17.08.2020
23 – 30 sierpnia
17.08.2020
Abram powoli wędrował z Egiptu do ziemi Kanaan, bogaty w trzody, niewolników, złoto i srebro. Również Lot miał liczne stada. Było tych zwierząt tak dużo, że pastwiska nie mogły ich utrzymać...
17.08.2020
Szebna był po królu Ezechiaszu najważniejszą personą w upadającym państwie judzkim oraz twórcą antyasyryjskiej polityki potępianej przez Izajasza. „Tak mówi Pan, Bóg Zastępów: Pan odrzuci...
17.08.2020
Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi (...). Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić” (Mt 17, 15n) – liturgia przypomniała nam...
17.08.2020
Oddaj Bogu wszystko, co masz, i nie troszcz się o to. MISTRZ ECKHART   Zachowaj swoje miejsce. BHAGAVATGITA
10.08.2020
16 – 23 sierpnia
10.08.2020
W Kanaanie zapanował głód. Abram w poszukiwaniu jedzenia ruszył do Egiptu. Zdążając do celu powiedział żonie: wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy zobaczą ciebie Egipcjanie, mów im, żeś moją...
10.08.2020
Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Pewna kobieta kananejska, która pochodziła z tych stron, wyszła Mu naprzeciw i głośno wołała: »Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu...
10.08.2020
Tak zwykle bywa zatytułowany 30. i 31. rozdział Księgi proroka Jeremiasza. Narodowi, który znalazł się w niewoli babilońskiej, prorok – w imieniu Boga – obiecuje „nowe Wyjście”. Bóg pokona...
10.08.2020
Jeśli ukryte zło zostanie odsłonięte, wówczas doskonałe światło spłynie na każdego. EWANGELIA FILIPA [[{"fid":"75987","view_mode":"default","fields":{"format":"default","...

Strony