Reklama

Jezuita, teolog, publicysta, poeta. Autor wielu książek i publikacji, wierszy oraz tłumaczeń. Wielokrotny laureat nagród dziennikarskich i literackich.

Artykuły

31.08.2020
Zgrzeszyć”. Ten czasownik „rzadko pojawia się u synoptyków”, czytamy w komentarzu do Ewangelii Mateusza autorstwa ks. Antoniego Paciorka. Tymczasem słowo „grzech” od dawna rządzi językiem...
10.08.2020
Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Pewna kobieta kananejska, która pochodziła z tych stron, wyszła Mu naprzeciw i głośno wołała: »Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu...
13.07.2020
O Ignacym z Loyoli mówi się, że miał wielką łatwość odnajdywania Boga. Jeśli tak, to w jaki sposób on do tej łatwości doszedł? Ignacy wierzył, nie zawsze i nie od razu, że najłatwiej Boga...
29.06.2020
Chrześcijanie, chcąc trzymać się Boga, szukają Go zarówno blisko siebie i w sobie, jak też bardzo daleko, w głębi dziejącej się rzeczywistości.
25.05.2020
Działanie Ducha Świętego zwykło się kojarzyć z łagodnością, cudownymi uzdrowieniami, nadzwyczajnymi objawieniami, ale też miłymi omdleniami, nagłym oświeceniem umysłu, w ogóle ze wszystkim...
11.05.2020
Zważywszy na ogrom traktatów o Duchu Świętym, powiedzieć coś pewnego o trzeciej osobie Trójcy Świętej wydaje się wprost niemożliwe.
04.05.2020
Podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus zapowiedział apostołom rychłe rozstanie, ci wpadli w konsternację.
20.04.2020
Bezduszna ta wiosna. Jak gdyby nigdy nic szaleje i za nic ma nasze zmartwienia. Przeciwnie: jeszcze je wyostrza.
13.04.2020
Leibniz zapewnia, że nasz świat jest jedynym możliwym i najdoskonalszym z możliwych do pomyślenia.
06.04.2020
Kleofas i jego towarzysz w drodze do Emaus spotykają innego podróżnego.

Strony