Reklama

Czytania

Czytania

20.04.2020
W znanym midraszu sprzed dwóch tysięcy lat (Bereszit Rabba) komentowano na trzy różne sposoby jedno zdanie z opowieści o śmierci Abla.
20.04.2020
Bezduszna ta wiosna. Jak gdyby nigdy nic szaleje i za nic ma nasze zmartwienia. Przeciwnie: jeszcze je wyostrza.
20.04.2020
Niesamowite są paschalne perykopy, czyli czytania ewangeliczne. Pokazują nam Jezusa, który wyprowadza ludzi z niewiary i zwątpienia, i czyni ich na nowo swoimi uczniami.
20.04.2020
Słodki Boże, od wewnątrz rozpalony, od zewnątrz kwitnący! MECHTYLDA Z MAGDEBURGA [[{"fid":"73675","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0...
20.04.2020
26 kwietnia – 10 maja
13.04.2020
Bóg nie wejrzał na ofiarę Kaina, co wywołało w nim straszny gniew. Pan uprzedził go, że gniew zamienia się w zło, a zło w grzech, który czyha na nas od kołyski. „Kusi cię, lecz ty masz nad...
13.04.2020
Leibniz zapewnia, że nasz świat jest jedynym możliwym i najdoskonalszym z możliwych do pomyślenia.
13.04.2020
Dopóki nienawidzisz, nie jesteś wolny. Może wyszedłeś z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z ciebie.
13.04.2020
Z łagodności rodzi się poznanie, z zuchwałości zaś – głupota. EWAGRIUSZ Z PONTU[[{"fid":"73534","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][...
13.04.2020
19–26 kwietnia

Strony