Reklama

Czytania

Czytania

20.07.2020
Pan Bóg nie zniszczył wieży Babel. Nie zburzył miasta, które wtedy powstawało. Nie spuścił siarki i ognia, jak w Sodomie. Zamiast tego pomieszał języki budowniczych.
20.07.2020
Więc jak, panowie politycy i kaznodzieje? Jak to jest z tą naszą kulturą i religią, której chcecie bronić?
20.07.2020
On jest „maleńki”. Z wyboru. Uniżył samego siebie. I nie przestraszyłby się pewnie także słowa „prostaczek”.
20.07.2020
Wiara to niezachwiana stałość duszy, której nie mogą naruszyć żadne przeciwności los. Wiara jest matką wyciszonego. Bez niej – jak mógłby żyć w wewnętrznym pokoju? JAN KLIMAK [[{"fid...
20.07.2020
26 lipca – 2 sierpnia
13.07.2020
Bardzo sprawnie stawiali mury. Babel, dobrze zaplanowana, sięgała coraz wyżej. Ludzkość żyjąca w pokoju potrafiła wspólnie wiele osiągnąć. I wtedy, jak czytamy, Bóg spojrzał z wysokości,...
13.07.2020
O Ignacym z Loyoli mówi się, że miał wielką łatwość odnajdywania Boga. Jeśli tak, to w jaki sposób on do tej łatwości doszedł? Ignacy wierzył, nie zawsze i nie od razu, że najłatwiej Boga...
13.07.2020
Wszyscy Synoptycy łączą ze sobą dwa cuda Jezusowe: uzdrowienie kobiety cierpiącej na upływ krwi i wskrzeszenie córeczki Jaira (zob. Mt 9, 18-26; por. Mk 5, 21-43; Łk 8, 40-56). Komentatorzy...
13.07.2020
Trzeba przyjmować Boga jednakowo we wszystkich rzeczach, nie więcej w jednej, a w innej – mniej, bo On jest taki sam we wszystkim. MISTRZ ECKHART [[{"fid":"75418","view_mode":"default...
13.07.2020
19 – 26 lipca

Strony