Reklama

Czytania

Czytania

15.04.2019
21–28 kwietnia
15.04.2019
Księga Jonasza powstała najprawdo­podobniej w VIII wieku przed wspólną erą. Jej bohater – o którym nic nie wiemy – zapewne pochodził z północy państwa Izrael i mieszkał gdzieś w nadmorskich...
15.04.2019
Apostołowie po śmierci Jezusa idą w rozsypkę. Jedni się ukrywają, inni, jak Kleofas i drugi uczeń, uchodzą z Jerozolimy.
15.04.2019
„Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam: Jeśli ktoś zachowa moje Słowo, nie ujrzy śmierci na wieki” – tę obietnicę Jezusa dane nam było usłyszeć w liturgii minionego tygodnia (zob. J 8, 51).
15.04.2019
Im bardziej poznajemy Boga jako Jedno, tym bardziej poznajemy Go jako wszystko. [[{"fid":"65512","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][...
08.04.2019
Umysł oddany właściwej praktyce przyjmuje wyobrażenia tego świata, nie ulegając namiętnościom. [[{"fid":"65364","view_mode":"default","fields":{"format":"default","...
08.04.2019
14 – 21 kwietnia
08.04.2019
Pod górą Synaj stanęło 600 tysięcy dusz. Mistycy powiadają, że znalazły się tam wszystkie dusze Izraela, obecne i przyszłe.
08.04.2019
Jezus „mając naturę Boga – pisał Paweł Apostoł do Filipian – nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przyjmując naturę sługi i stając się...
08.04.2019
„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, aby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik” – w ostatnim tygodniu liturgia Kościoła przypomniała nam tę sławną Jezusową przypowieść (zob. Łk 18, 9-14...

Strony