Reklama

Czytania

Czytania

19.07.2021
Chciałbym na moment wrócić do wydarzenia z Ewangelii, które liturgia przywołała kilka tygodni temu. Oto Jezus – powoławszy Mateusza na ucznia – idzie z nim do jego domu. Mateusz wystawia...
19.07.2021
25 VII – 1 VIII
19.07.2021
Szampan już się chłodził – a może był to zabrany jeszcze z Egiptu bukłak wina? W każdym razie córkom Celofchada wydawało się, że nie pozostaje nic, tylko świętować. Machla, Noa, Chogla,...
19.07.2021
Paweł Apostoł pisał do Kościoła efeskiego: „Błagam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą, delikatnością i...
12.07.2021
Paweł Apostoł pisał do efeskiej gminy chrześcijańskiej: „Niegdyś byliście daleko, w Chrystusie Jezusie staliście się bliscy dzięki Jego krwi. On bowiem jest naszym pokojem. On w swoim ciele...
12.07.2021
„Kiedy Jakub, wyszedłszy z Beer-Szeby, wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał (…) We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba (…) A...
12.07.2021
Jeżeli to zależało od mojej woli, nigdy nie zasnąłem przechowując w sercu urazę do kogoś, ani nie pozwoliłem, by ktoś zasnął mając żal do mnie. ABBA AGATON Niewdzięczny jest, kto...
12.07.2021
18–25 lipca
12.07.2021
Jak wielki potencjał twórczy ­drzemie w naszych słowach! Kiedy ortodoksyjny pan młody mówi do swej wybranki – która czasem jest wybranką rodziców i/lub roztropnej swatki – „Oto jesteś mi...

Strony