Reklama

Czytania

Czytania

20.04.2021
Czystość i nieczystość rytualna – czy te kategorie mają jakieś przełożenie na nasze życie dziś?
20.04.2021
Ewangelia, przy całej swojej powadze i pięknie, byłaby tylko zbiorem wzruszających tekstów, gdyby jej treść wyczerpywała się w słowach.
20.04.2021
Chrześcijanin uczy/uczy się Jezusa Chrystusa, a nie o Jezusie Chrystusie. Punktem dojścia nie jest wiedza: znajomość „biografii”, a nawet „nauczania” Jezusa; punktem dojścia jest spotkanie...
20.04.2021
Ogień dobrej pamięci powoli pochłania zło. DIADOCH Z FOTYKI [[{"fid":"81474","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
20.04.2021
25 kwietnia – 2 maja
12.04.2021
Nie uznajemy tego, co się nam zdarza, za ciężkie, bolesne czy nie do zniesienia. Rozumiemy, że wszystko to, co ludzkie, zwycięża się cnotami, które są w nas. PRZYPISYWANE ANTONIEMU...
12.04.2021
Ósmy dzień inauguracji przenośnej Świątyni. Dobiegł końca tydzień, w którym Mojżesz pełnił obowiązki arcykapłana: w montowanym każdego dnia na nowo Przybytku sam składał ofiary, ubierał w...
12.04.2021
Śmierć Jezusa, jak każdego człowieka, zawsze powoduje najdelikatniej mówiąc zamieszanie. Świadczą o tym niedające się uzgodnić opisy wydarzeń związanych z Jego aresztowaniem, procesem,...
12.04.2021
Fragment „Dziejów Apostolskich”: „Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia (...), aby wchodzących...
12.04.2021
18 – 25 kwietnia

Strony