Reklama

Wydawca

KONTAKT

ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel. (12) 422 25 18, 422 23 11, 421 66 81, fax (12) 421 67 31

tel. kom. 668 477 039, 660 755 239, 660 692 101
e-mail: wydawnictwo@TygodnikPowszechny.pl

REKLAMA

tel. 602 590 416 - Anna Pietrzykowska
e-mail: reklama@TygodnikPowszechny.pl

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Aleksander Kardyś (Przewodniczący) | e-mail: kardys@TygodnikPowszechny.pl

Tadeusz Syryjczyk (Członek Rady Nadzorczej)

Marcin Gorazda (Członek Rady Nadzorczej)

Waldemar Łazuga (Członek Rady Nadzorczej)

 

ZARZĄD SPÓŁKI

Jacek Ślusarczyk (Prezes) e-mail: slusarczyk@TygodnikPowszechny.pl

Piotr Mucharski (Wiceprezes), e-mail: mucharski@TygodnikPowszechny.pl

Maja Kuczmińska (Wiceprezeska), e-mail: kuczminska@TygodnikPowszechny.pl

SEKRETARIAT

Iwona Kuciel e-mail: kuciel@TygodnikPowszechny.pl
 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Edyta Płachta (Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy)
e-mail: eplachta@TygodnikPowszechny.pl

Joanna Mazur-Polańska (Zastępca Głównego Księgowego)
e-mail: mazur@TygodnikPowszechny.pl
 

DZIAŁ KADR I UMÓW

Gabriela Rosińska 
e-mail: rosinska@TygodnikPowszechny.pl
 

DZIAŁ MARKETINGU, PROMOCJI I PROJEKTÓW SPECJALNYCH

Maja Kuczmińska (dyrektor)
tel. 602 599 018, e-mail: kuczminska@TygodnikPowszechny.pl

Marta Filipiuk-Michniewicz
tel. 668 441 108, e-mail: filipiuk@TygodnikPowszechny.pl

Patryk Stanik
e-mail: patryk@TygodnikPowszechny.pl

Monika Ochędowska (Book's not dead)
e-mail: ochedowska@TygodnikPowszechny.pl

Anna Dziurdzikowska

tel. 660 692 101, e-mail: dziurdzikowska@TygodnikPowszechny.pl

REKLAMA I PROJEKTY SPECJALNE

 Anna Pietrzykowska
tel. kom. 602 590 416
e-mail: pietrzykowska@TygodnikPowszechny.pl, reklama@TygodnikPowszechny.pl

DZIAŁ PRENUMERATY

Agnieszka Grzywa
tel. kom. 668 479 075 e-mail: prenumerata@TygodnikPowszechny.pl

DZIAŁ E-PRENUMERATY

Anna Dziurdzikowska
e-mail: kontakt@powszechswiat.pl

 

PARTNER MARKETINGOWY