Reklama

Ładowanie...

Czytania

Czytania

23.12.2022
Nie można poprzez myślenie nauczyć się nowych zachowań – to poprzez nowe zachowania można nauczyć się nowego myślenia. MARSHA LINEHAN   Ruch w odpowiedzi na inny ruch – jesteś...
23.12.2022
1 – 15 stycznia
23.12.2022
Praojciec Jakub, ucieleśnienie żydowskiej tułaczki, po dwudziestu latach spędzonych w niegościnnym domu wuja wraca do domu swego ojca. Po drodze rozbija namioty w Machanaim, co po...
23.12.2022
Gwiazda betlejemska świeciła czy nie? Przybycie do „nowonarodzonego króla żydowskiego” to fakt historyczny czy fikcja literacka? Spis ludności – był czy nie?
23.12.2022
„Rozszerz przestrzeń ­swojego namiotu” (Iz 54, 2) – Słowo, którym Duch Święty usiłuje czytać nasz Kościół na kontynentalnym etapie Synodu o synodalności. Dobrze, że liturgia niedawno...
12.12.2022
Jezus mówi o „uniżeniu serca”, o postawie wewnętrznej, głęboko prawdziwej, nie na poziomie deklaracji – na tym poziomie wszyscy w Kościele są, oczywiście, „sługami” – lecz rzeczywistego...
12.12.2022
Dusza jest bezimienna, jej imieniem jest przemiana, którą sprawia w niej Miłość. MAŁGORZATA PORETE   Śmiej się, ile oddychasz. Kochaj, ile żyjesz. RUMI
12.12.2022
18 grudnia – 1 stycznia
12.12.2022
Niewesoło musi wyglądać pierwszy tydzień Lei jako żony. Teoretycznie może się wówczas niepodzielnie „cieszyć” Jakubem – ale jak to zrobić, skoro mąż nie kryje, że jego wyśnioną narzeczoną...
12.12.2022
Śpiewamy, że Jezus przychodzi, aby mocą Boga wyrywać nas z „czarta mocy”. Medytując nad żłobem-sarkofagiem i całunem-pieluszkami, widzimy, że ów czart potrafi działać skutecznie. Jezusa...

Strony