Reklama

Czytania

Czytania

11.03.2019
Dziś prawdziwy „okruszek” (co do rozmiarów, ale nie co do znaczenia), wzięty tym razem ze Starego Testamentu. Chodzi o zakończenie trzeciej mowy Mojżesza zapisanej w Księdze Powtórzonego...
11.03.2019
Mówi Jezus: „Bądźcie przechodzącymi obok”. EWANGELIA TOMASZA [[{"fid":"64674","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
11.03.2019
17 – 24 marca
11.03.2019
Ci, którzy wierzą, że można podać wiele odpowiedzi na kwestie halachiczne, nie twierdzą bynajmniej, że istnieje sprzeczność między prawami danymi na Synaju a tymi ustalanymi przez rabinów.
11.03.2019
Łukasz Ewangelista tak opisuje końcówkę wydarzenia, które zwykło się nazywać Przemienieniem Pańskim, choć tak na dobrą sprawę to nie Jezus doznał odmiany, ale apostołowie.
04.03.2019
„Apostoł Jan rzekł do Jezusa: »Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami«.
04.03.2019
Im ciszej milczysz, tym głośniej wołasz. MECHTYLDA Z MAGDEBURGA [[{"fid":"64513","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
04.03.2019
10 – 17 marca
04.03.2019
Zacznijmy od pewnego midrasza, który znalazłem w spisanej w X wieku księdze występującej pod tytułem „Tanna Devei Eliyahu” (Nauczanie Szkoły Eliasza).
04.03.2019
Wędrujący przez pustynię Izraelici stanęli nad brzegami Jordanu.

Strony