Reklama

Ładowanie...

Czytania

Czytania

29.08.2022
„Kto potrafi rozeznać wolę Boga? Kto zdoła przeniknąć zamiary Pana? Zawodne są ludzkie myśli, nasze dociekania prowadzą na manowce. Śmiertelne ciało jest ciężarem dla duszy, namiot...
29.08.2022
Midrasz to starożytna forma biblijnego komentarza. Poniżej oddaję głos egzegetom.
29.08.2022
Kto rozpoznał prawdę, jest wolny. (...) Kto jest wolny dzięki poznaniu, jest niewolnikiem przez miłość do tych, którzy jeszcze nie są w stanie przyjąć poznania. EWANGELIA FILIPA...
29.08.2022
4 – 11 września
29.08.2022
„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego (...), byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” – fragment jedynego „maryjnego” tekstu św. Pawła odczytywaliśmy w liturgii...
22.08.2022
Kiedy urządzasz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, bo wtedy i oni zaproszą ciebie, żeby się odwdzięczyć. Ale gdy...
22.08.2022
Oto obietnica wypowiedziana w imieniu Boga przez Ezechiela: „Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. (…) I...
22.08.2022
Ludzie dobrzy i mili Bogu otwarcie stawiają opór zło czyniącym, gdy tamci są w pobliżu. Gdy tamtych nie ma – ani sami im nie złorzeczą, ani nie pozwalają napadać na nich słowem....
22.08.2022
28 VIII–4 IX
22.08.2022
„Oto są słowa, które wypowiedział ­Mojżesz do całego Izraela...” (Pwt 1, 1). ­Niniejszym rozpoczyna się – zajmująca pierwszych trzydzieści rozdziałów niewiele już dłuższej Księgi...

Strony