Reklama

Czytania

Czytania

21.06.2021
„Bóg nie jest sprawcą śmierci, nie ma upodobania w zagładzie żyjących. Uczynił wszystko, aby istniało, wszystkie stworzenia na ziemi są potrzebne, nie ma w nich zabójczego jadu, a otchłań...
21.06.2021
Sporą część Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian stanowi autoapologia Apostoła. Jego autorytet został zakwestionowany. W Kościele, który sam założył, w ciągu półtorarocznej pracy, pełnej...
21.06.2021
Wyrozumiałość jest osądem gniewu, uleczeniem serca, ukojeniem dla znękanych, spokojną przystanią. EWAGRIUSZ Z PONTU Człowiek mądry uważnie obserwuje to, co dalekie, i to, co...
21.06.2021
27 czerwca – 5 lipca
21.06.2021
10 dnia miesiąca nisan 2487 roku zmarła w Kadesz, przeżywszy lat 126 (lub 127 jak pramatka Sara), prorokini Miriam córka Amrama, zwana też Pua, Azuba i Efrata, żona Kaleba, matka...
14.06.2021
Szlaki karawan wiozących wonności z Syrii do Egiptu nieuchronnie przebiegały przez Ziemię Izraela. Na mile łechcące nosy acz kosztowne towary znajdowali się kupcy również wśród lokalnych...
14.06.2021
„Miłość Chrystusa przynagla nas, ponieważ przekonaliśmy się, że Jeden umarł za wszystkich, a więc wszyscy umarli. On umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, nie żyli już dla siebie, ale...
14.06.2021
To piękne, jak Słowo odsłania nieoczywiste czasem znaczenia – wtedy gdy próbujemy Nim czytać życie konkretnych osób. Mogliśmy tego doświadczyć niedawno, przeżywając wspomnienie świętej...
14.06.2021
20–27 czerwca

Strony