Reklama

Czytania

Czytania

31.08.2020
Przymierze z Bogiem zaczęło się tęczą. Ona była naturalnym znakiem. Obrzezanie Abrahama było w judaizmie pierwszym znakiem przymierza. Szło przeciw naturze. Inni powiadają: poprawiało czy...
31.08.2020
Zgrzeszyć”. Ten czasownik „rzadko pojawia się u synoptyków”, czytamy w komentarzu do Ewangelii Mateusza autorstwa ks. Antoniego Paciorka. Tymczasem słowo „grzech” od dawna rządzi językiem...
31.08.2020
Z niedawnej Liturgii Słowa w święto św. Bartłomieja: „Anioł tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i...
31.08.2020
Wszyscy, którzy poszukują Ostatecznej Tajemnicy, Sensu Rzeczywistości – poprzez praktykowanie religii, miłość natury, naukę, sztukę, służbę innym, głęboką przyjaźń – są zjednoczeni w tym...
31.08.2020
6 – 13 września
24.08.2020
Abram miał 85 lat. Bóg po wojnie królów zawarł z nim kolejne przymierze. Wprowadził go do przyszłych dziejów Izraela. Jego potomkowie mieli 400 lat trwać w niewoli egipskiej, a potem...
24.08.2020
Jezus, zapowiadając po raz pierwszy tragiczny koniec swego posłannictwa bezpośrednio po wyznaniu Piotra: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”, wprawił ucznia w niebywałe zdumienie. Jak...
24.08.2020
Tym razem „okruch” nie z Pisma Świętego, lecz z wydanego niedawno dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej...
24.08.2020
Badaj i poddawaj próbom, co jest w twoim wnętrzu. PRZYPISYWANE ANTONIEMU WIELKIEMU [[{"fid":"76328","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][...
24.08.2020
30 sierpnia – 6 września

Strony