Reklama

Ładowanie...

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

25.04.2022
Spróbujmy z jednej ­perykopy Dziejów Apostolskich (3, 1-10) wyciągnąć kilka lekcji ewangelizacji. Lekcja pierwsza: „Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni (…)”. Piotr i Jan to synteza...
15.04.2022
Wszyscy wiemy, że w zapisie Ewangelii św. Jana Pan Jezus przekazał nam podczas Ostatniej Wieczerzy wielkie przykazanie miłości. W ten sposób to przykazanie objawia się nam jako szczególny „...
11.04.2022
Żydom oburzonym, że „czyni sam siebie Bogiem” (J 10, 33), Jezus mówi, by – zamiast Go kamienować za bluźnierstwo – odważyli się poszukać w samych sobie tego, co boskie. I przytacza słowa...
04.04.2022
Jezus jest w stałej, życiodajnej, a nieprzenikliwej dla zewnętrznych obserwatorów relacji z Ojcem. To pośrodku niej rodzi się Jego posłanie. Jako wydarzenie. I jako treść.
28.03.2022
Jak to jest, że przeraża mnie perspektywa głodu, a nie przeraża perspektywa takiej degradacji relacji z moimi braćmi, że nie potrafię się zdobyć na przyjazną rozmowę z nimi?
21.03.2022
W ostatnim czasie Liturgia kazała nam się zmierzyć m.in. z Jezusową przypowieścią o bogaczu i Łazarzu. Jednym z kluczy, którymi można „otworzyć” ową przypowieść, jest imię jej bohatera:...
14.03.2022
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5, 20). Jak się rodzi, do czego się odnosi, skąd się bierze...
Abp Grzegorz Ryś podczas wygłaszania Rekolekcji dla Łodzi, 6 kwietnia 2020 r. Kadr z nagrania na youtube'owym kanale Archidiecezji Łódzkiej
07.03.2022
„Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przesłoni liczne...
28.02.2022
Tekstem liturgicznym, który najbardziej poruszył mnie w ubiegłym tygodniu, był fragment Ewangelii Markowej opowiadający o reakcji apostołów na nieznanego nam bliżej egzorcystę, który w...
21.02.2022
Niedawno Liturgia uczyniła nas świadkami dwóch cudownych uzdrowień dokonanych przez Jezusa – najpierw uzdrowienia głuchoniemego („Effatha!” – zob. Mk 7, 31-37), a później niewidomego (Mk 8...

Strony