Reklama

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

13.07.2020
Wszyscy Synoptycy łączą ze sobą dwa cuda Jezusowe: uzdrowienie kobiety cierpiącej na upływ krwi i wskrzeszenie córeczki Jaira (zob. Mt 9, 18-26; por. Mk 5, 21-43; Łk 8, 40-56). Komentatorzy...
06.07.2020
„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” – mówi do Jezusa trędowaty z okolic Kafarnaum. „Chcę, bądź oczyszczony” – odpowiada Jezus, dotknąwszy go wcześniej swoją ręką.
29.06.2020
„Nie sądźcie, abyś­cie nie byli sądzeni! Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą” – to pouczenie Jezusowe (zob. Mt 7, 1-2) przypomniała...
22.06.2020
„Trudnej rzeczy zażądałeś” – mówi Eliasz do Elizeusza w odpowiedzi na prośbę, by „dwie części jego ducha” przeszły na niego (zob. 2 Krl 2, 10), to znaczy, by stał się dziedzicem jego...
15.06.2020
Jak to jest, że prorok Pana nie może znaleźć ocalenia w Ziemi Świętej, a może je znaleźć w świecie pogańskim?
01.06.2020
W ewangelizacji liczy się nie tylko to, co umiem, ale również to, jak żyję i kim jestem.
25.05.2020
Tak bywa zatytułowany epizod opisany w Dziejach Apostolskich (Dz 16, 25-34). Chodzi o Pawła i Sylasa uwięzionych w Filippi.
18.05.2020
Liturgia – za sprawą lektury 15. rozdziału Dziejów Apostolskich – przeprowadziła nas ostatnio przez najtrudniejszy przełom w życiu Kościoła w pokoleniu apostolskim. Staliśmy się świadkami...
11.05.2020
Miniony tydzień przeżywaliśmy w Kościele pod znakiem Dobrego Pasterza – modląc się m.in. o nowe powołania do służby Bogu w kapłaństwie (i za tych, którzy już to powołanie rozczytali i...
04.05.2020
W okresie wielkanocnym liturgia pokazuje nam Jezusa prowadzącego swoich uczniów od niewiary do wiary.

Strony