Reklama

Ładowanie...

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

10.10.2022
Dwa razy w ostatnim czasie Liturgia postawiła nam to pytanie – w obu przypadkach tekstem Łukaszowej Ewangelii.
03.10.2022
Nie wystarczy fizycznie podążać z Jezusem jedną drogą. Konieczne jest wędrowanie z Jezusem w tym samym Duchu.
26.09.2022
„Wszystko ma swój czas – pisze Kohelet. – Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas...
19.09.2022
Wiemy dobrze, że Jezus nie nakłada na nas nigdy ciężarów, których najpierw sam nie nosi. Pojawia się więc pytanie o Jego krzyż codzienny (byśmy nie redukowali Jego krzyża do jednorazowego...
12.09.2022
Prowadzimy do Jezusa – nie do „katechizmu”; do Jezusa – nie do prawa i przepisów; do Jezusa – nie do biura parafialnego. Nigdy nie dość tego powtarzać.
05.09.2022
Czytamy ostatnio w liturgii mszy kolejne fragmenty Pierwszego Listu do Koryntian. Słyszeliśmy m.in. takie zdania: „Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy...
29.08.2022
„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego (...), byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” – fragment jedynego „maryjnego” tekstu św. Pawła odczytywaliśmy w liturgii...
22.08.2022
Oto obietnica wypowiedziana w imieniu Boga przez Ezechiela: „Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. (…) I...
15.08.2022
W ubiegłym tygodniu czytaliśmy w Liturgii mszalnej 18. rozdział Ewangelii św. Mateusza. Jest on w całości poświęcony tematowi wspólnoty – ściślej: braterskiej wspólnoty, jaką jest Kościół....
08.08.2022
„Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał...

Strony