Reklama

Ładowanie...

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

11.03.2023
O jakości składanej na ołtarzu ofiary nie decyduje to, co niesiesz, lecz wewnętrzna dyspozycja ofiarnika. W ostateczności nie składamy Bogu na ofiarę „czegoś”; ostatecznie zawsze składamy w...
04.03.2023
W środę pierwszego tygodnia Wielkiego Postu Liturgia Słowa przypomina misję Jonasza: „Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: »Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej...
25.02.2023
Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie” – pierwsza...
19.02.2023
Co rozbija ludzką wspólnotę? Nie różnica mowy, lecz niegodziwa zgoda – pozorne zjednoczenie w niegodziwości.
12.02.2023
Liturgia zaprosiła nas ostatnio do lektury Księgi Rodzaju. Otwierają ją dwa opisy stworzenia. Pierwszy z nich (Rdz 1, 1 – 2, 4a) przynależy do młodszej tzw. tradycji kapłańskiej; drugi...
04.02.2023
W zakończeniu czytanego ostatnio Listu do Hebrajczyków padają praktyczne zalecenia, wynikające z prezentowanej wcześniej wielkiej teologii. Warto jest je przeczytać w zapisie oryginalnym.
29.01.2023
W Liturgii prowadzi nas ostatnio słowo Listu do Hebrajczyków. Usłyszeliśmy m.in. następujące pouczenie: „Mamy pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam...
21.01.2023
Naszym problemem numer jeden w relacji z Bogiem nie jest niewiedza, lecz grzech.
15.01.2023
„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. (...) Do którego bowiem z...
07.01.2023
  Jedyny prawdziwy „mechanizm” ewangelizacji: „przyjąłem – przekazuję”. Wielokrotnie formułuje go św. Paweł: „Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem: że Chrystus umarł –...

Strony