Reklama

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

23.10.2017
W święto św. Łukasza Ewangelisty liturgia przynosi nam zawsze Ewangelię o posłaniu siedemdziesięciu dwóch uczniów (Łk 10, 1-9).
17.10.2017
W ubiegły poniedziałek Liturgia przyniosła nam czytania, które we wzajemnej interakcji ułożyły się w niezwykle mocne Słowo Boże.
09.10.2017
Ewangelia z ostatniej środy: „Do innego rzekł: Pójdź za Mną!”.
02.10.2017
Miniony tydzień w Liturgii otwar­ła ewangeliczna perykopa zaczerpnięta z Łukasza:
25.09.2017
Ostatni piątek przyniósł nam trzywersetową Ewangelię: „Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.
19.09.2017
Podwyższenie Krzyża. Ewangelia przywołuje „klasyczny” tekst nowej (i każdej) ewangelizacji: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,...
11.09.2017
Dwa razy w te wakacje liturgia przyniosła nam Jezusową przypowieść o roztropnych i nieroztropnych pannach (pierwszy raz we wspomnienie św. Edyty ­Stein; drugi raz we wspomnienie bł....
05.09.2017
Przez kilka dni ubiegłego tygodnia słuchaliśmy podczas Eucharystii kolejnych fragmentów Jezusowej mowy zapisanej w 23. rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza.
28.08.2017
Chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do „okruchu” sprzed tygodnia, osnutego wokół słów Pieśni nad pieśniami: „Czarna jestem, ale piękna” (Pnp 1, 5).
22.08.2017
Pod tym tytułem ­Maryja z Jasnogórskiego Wizerunku jest pewnie znana i pozdrawiana najszerzej. Niektórzy mówią, że ściemniała od palonych przed obrazem świec – to raczej jednak oni „...

Strony