Reklama

Ładowanie...

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

23.12.2022
„Rozszerz przestrzeń ­swojego namiotu” (Iz 54, 2) – Słowo, którym Duch Święty usiłuje czytać nasz Kościół na kontynentalnym etapie Synodu o synodalności. Dobrze, że liturgia niedawno...
12.12.2022
Jezus mówi o „uniżeniu serca”, o postawie wewnętrznej, głęboko prawdziwej, nie na poziomie deklaracji – na tym poziomie wszyscy w Kościele są, oczywiście, „sługami” – lecz rzeczywistego...
05.12.2022
„W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i ciemności, będą widziały” – tak brzmi obietnica ogłoszona nam niedawno w liturgii przez Izajasza (zob. Iz 29, 18...
28.11.2022
Czy ja mogę to powiedzieć? Że posiadam siebie? Że trzymam swoje życie we własnych rękach? Nie że ono mi się „dzieje”? Że mam nad nim kontrolę – ja, i nikt inny/nic innego?
21.11.2022
Po pierwsze taki, który unieważnia wrażliwość, myślenie i działanie misyjne. Po drugie taki, który swoimi „ekscesami” ma zagłuszyć wyrzuty sumienia i moc Bożego Słowa.
14.11.2022
„Kiedy przyjdzie królestwo Boże?” –takie pytanie zostało niedawno zadane Jezusowi podczas Liturgii (Łk 17, 20). Czy to jest nasze pytanie? Kto w ogóle pyta Jezusa w ten sposób?...
07.11.2022
„Co ja pocznę, sko­ro mój pan odbiera mi zarządzanie?”. Wiele razy czytałem Jezusową przypowieść o „niegodziwym” rządcy (zob. Łk 16, 1-8), ale nigdy to pytanie nie uderzyło mnie tak mocno,...
31.10.2022
Każdy tekst Biblii trzeba czytać w kontekście – najlepiej w kontekście całej Biblii. Wyrwanym z kontekstu zdaniem Pisma można wytłumaczyć wszystko – aż po karykaturę biblijnego przesłania.
24.10.2022
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby on już zapłonął” – wykrzyknął do nas Jezus słowami liturgii minionego czwartku (zob. Łk 12, 49). Skąd taki obraz? ­Dlaczego...
17.10.2022
Jak mógłbym uwielbiać Boga, skoro w centrum mojego życia i bycia w Kościele stawiam samego siebie?

Strony