Reklama

Ładowanie...

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

08.08.2022
„Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał...
01.08.2022
Jak to jest, że właśnie wśród „swoich” Bóg okazuje się bezradny? Właśnie do nich nie potrafi dotrzeć – ani ze swoim słowem, ani ze swoim czynem? Tu akurat czytania udzielają różnych, ale...
25.07.2022
Zaczęliśmy w ostat­nim czasie w liturgii mszalnej czytać Jeremiasza. Drugi rozdział jego Księ­gi (i jeszcze fragment trzeciego) zawiera najwcześniejszą mowę proroka do Jerozolimy. Otwiera...
18.07.2022
Są tu ludzie z grupy uważanej za sekularyzującą się w najgwałtowniejszym tempie. Przyjeżdżają z nadzieją, ale i z lękiem, że tego wszystkiego nie znajdą w swoim „normalnym” Kościele.
11.07.2022
Ostatnio Liturgia dwukrotnie – w wersji Mateusza i Łukasza – przyniosła nam tekst polecenia Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, aby posłał...
04.07.2022
Zdanie „Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie” nie jest tylko prostym stwierdzeniem faktu; w owym „poszli za Nim” jest zakodowana decyzja.
27.06.2022
Nawet jeśli owca „sama” się gdzieś zapodziała, Łukaszowy pasterz nie zamierza zwalniać się z odpowiedzialności.
20.06.2022
Liturgia Uroczystości Bożego Ciała przyniosła nam dwa polecenia Chrystusa Pana: „To czyńcie na moją pamiątkę!” (zob. 1 Kor 11, 24 i 25) oraz „Wy dajcie im jeść!” (Łk 9, 13). W Boże Ciało...
13.06.2022
W „Kazaniu na górze” Jezus uczy nas nie tylko bardziej wymagającej moralności, ale także właściwie rozumianej moralności. Przykład? Nauczanie na temat nierozerwalności małżeństwa. „...
06.06.2022
Błąd Apostołów polega na tym, że swoją „wiedzę” biorą za „wiarę”.

Strony