Reklama

Ładowanie...

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

14.02.2022
Jezus udał się w okolice Tyru i ­Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział” (Mk 7, 24). Pójście w okolice Tyru i Sydonu to...
07.02.2022
Pierwsze jest pierwsze” – to aksjomat, jakim posługujemy się chętnie w środowiskach Nowej Ewangelizacji w Kościele.­ ­Aksjomat ten ma wyrażać absolutne pierwszeństwo kerygmatu w...
31.01.2022
Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do historii Dawida, w której – dzięki liturgii – uczestniczymy od jakiegoś czasu. Chodzi mi o opisaną w 17. rozdziale Pierwszej Księgi Samuela scenę walki...
24.01.2022
Liturgia czyni nas w ostatnim czasie towarzyszami Dawida. To piękne doświadczenie – widzieć tego młodego człowieka, jak dojrzewa do wielkich planów Bożych. Biblia wprowadza go na scenę...
17.01.2022
Aniśmy się obejrzeli, a Jezus już nam wydoroślał. Liturgia już od jakiegoś czasu czyni nas świadkami Jego pierwszych publicznych słów i czynów.
10.01.2022
Słowo, odczytując nasze życie (lectio ­divina), wzbudza w nas bardzo różne emocje – czasami radość i nadzieję, innym razem lęk i smutek. Zawsze jednak jest Dobrą Nowiną, gdyż zawsze...
27.12.2021
Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest To, co się w Niej poczęło (...) A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo...
13.12.2021
Chcę się podzielić jedną z większych niespodzianek, jaka mnie ostatnio spotkała przy lekturze Pisma – dokładnie przy medytacji nad drugim czytaniem przeznaczonym na uroczystość...
06.12.2021
Adwent rozpoczęliśmy (niemal) Ewangelią o uzdrowieniu sługi setnika (zob. Mt 8, 5-13). Jezus przychodzi do Kafarnaum, to znaczy do „swojego miasta”, to znaczy (dziś) do... Kościoła. Zaraz...
29.11.2021
Wobec wzmagającego się i coraz bardziej rozpanoszonego zła – pytamy z niepokojem: co z nami będzie? Co będzie z naszym światem? Jaki jest jego kres?

Strony