Reklama

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

30.09.2019
Dobrze jest nie przegapić w tekście biblijnym otwierającej go daty, zwłaszcza wtedy, gdy mamy ochotę ją pominąć, gdyż nie wywołuje w nas oczywistych skojarzeń.
23.09.2019
Pan stworzył nas wolnymi – i dzięki temu zdolnymi do miłości. Ale – również dzięki temu – zdolnymi do odrzucenia miłości. Do odejścia. Do wyboru życia nie z Nim, lecz przeciw Niemu. Albo...
16.09.2019
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” – kluczowe zdanie Jezusowego „Kazania na równinie” w zapisie św. Łukasza.
09.09.2019
Dziś znów prawdziwy „okruch” – z pozoru wręcz drobiazg przyniesiony przez Liturgię.
03.09.2019
Zaprosiły mnie niedawno łódzkie Siostry Matki Teresy z Kalkuty. Obchodziły swoje patronalne święto – wspominając tajemnicę Niepokalanego Serca Maryi.
26.08.2019
Czytana niedawno historia Gedeona z Księgi Sędziów (Sdz 6 i 7) mówi o Ludzie Boga „wydanym w ręce Madianitów”.
19.08.2019
„Wielbi dusza moja Pana (...). Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
11.08.2019
W dzisiejszym „okruchu” nie będzie chodzić o jakiś biblijny szczegół czy detal, lecz o jeden z możliwych kluczy do „Całości”.
05.08.2019
W Liście do Tytusa pouczenie moralne Pawła skoncentrowane jest wokół domu, tzn. rodziny. To rodzina szeroka: kilkupokoleniowa, powiększona o domowników niebędących krewnymi.
30.07.2019
Nauczanie w Kościele to ważny temat Listu do Tytusa. Najpierw kerygmat („pierwsze jest pierwsze”); a za nim otwie­ra się przestrzeń pouczenia – przekazu doktryny.

Strony