Reklama

Ładowanie...

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

11.10.2021
Liturgia przypomniała nam niedawno moment, w którym Jezus – na prośbę uczniów – uczy ich modlitwy: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze!”. I następnie w zapisie Łukasza (Łk 11, 2-4) pada pięć...
04.10.2021
Pamiętaj!” to bardzo ważne ­polecenie Boga. Pada w Biblii wielokrotnie, niemal jak refren. Przypomniało mi się ostatnio, kiedy słuchałem środowej katechezy papieża Franciszka. W pewnym...
27.09.2021
„Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: »Pójdź za Mną!«. A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za...
20.09.2021
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria,...
13.09.2021
Dziś trochę inaczej: chcę się podzielić Słowem, które do mnie przyszło podczas Eucharystii sprawowanej w minioną sobotę. Mszę odprawiałem na rozpoczęcie „Jerycha rowerowego” w Łodzi. Blisko...
06.09.2021
Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów; natomiast Twoi jedzą i piją” – zarzucają Jezusowi uczeni w Piśmie (Łk 5, 33). Warto zobaczyć kontekst;...
30.08.2021
Dwa razy w ostatnim czasie (14 i 22 sierpnia) liturgia przypomniała nam wydarzenie przymierza, jakie w imieniu Ludu Izraela Jozue zawarł z Panem Bogiem w Sychem. Jednym z kluczy, za pomocą...
23.08.2021
Tak ostatni będą pierwszymi, a pier­wsi ostatnimi” – dwu­krotnie pada ta zasada Jezusowa w Mateuszowym zapisie Ewangelii (zob. Mt 19, 30 i 20, 16). Stanowi ona najpierw zapowiedź, a...
16.08.2021
Jezus przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: »Pójdź za Mną!«. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu...
09.08.2021
Drugi rozdział Ewangelii św. Marka otwiera scena uzdrowienia paralityka (Mk 2, 1-12). Marek podkreśla, że rozgrywa się ona w „domu”: „[Jezus] wrócił do Kafarnaum; [ludzie] posłyszeli, że...

Strony