Reklama

Jezuita, teolog, publicysta, poeta. Autor wielu książek i publikacji, wierszy oraz tłumaczeń. Wielokrotny laureat nagród dziennikarskich i literackich.

Artykuły

17.06.2019
Kalendarz liturgiczny Kościoła to wielki spis zmarłych nazywanych błogosławionymi lub świętymi. Wspominamy ich w dniu ich śmierci. Ale 8 września obchodzimy narodziny Maryi, Matki Jezusa, a...
10.06.2019
Kiedy mówimy: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, tym samym ogłaszamy, że tu, gdzie teraz jesteśmy, jest Bóg, który dał nam życie na swój obraz i podobieństwo.
03.06.2019
Sceneria Zesłania Ducha Świętego na apostołów mocno działa na wyobraźnię. Płomienie, porywista wichura i ludzie żadną miarą niewyglądający na wykształconych, a mówiący różnymi językami.
27.05.2019
„Teofilu, w pierwszej księdze napisałem o wszystkim – mówi autor Dziejów Apostolskich – co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym pod wpływem Ducha Świętego udzielił...
20.05.2019
Niektórzy teologowie mówią, że te wydarzenia z życia Jezusa, które zgodnie z kalendarzem liturgicznym wspominamy w różnym czasie, nastąpiły jednocześnie.
13.05.2019
Umiłowanemu uczniowi Pana „Szymon Piotr dał znak, aby dowiedział się, o kim mówił.
06.05.2019
Autor Apokalipsy, czyli Objawienia, mówi: „jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: »Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?«. I powiedziałem do niego: »Panie, ty...
19.04.2019
W okresie paschalnym na wszystkie sposoby odmieniamy czasownik „zmartwychwstać”.
15.04.2019
Apostołowie po śmierci Jezusa idą w rozsypkę. Jedni się ukrywają, inni, jak Kleofas i drugi uczeń, uchodzą z Jerozolimy.
08.04.2019
Jezus „mając naturę Boga – pisał Paweł Apostoł do Filipian – nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przyjmując naturę sługi i stając się...

Strony