Reklama

Ładowanie...

Jezuita, teolog, publicysta, poeta. Autor wielu książek i publikacji, wierszy oraz tłumaczeń. Wielokrotny laureat nagród dziennikarskich i literackich.

Artykuły

06.09.2021
Modlitwa wiernych. Zwykle prezbiter czy lektor odczytuje ją z tzw. pomocy duszpasterskiej napisanej „sto lat temu”. A miała to być modlitwa zgromadzonych na Wieczerzy Pańskiej i miała...
30.08.2021
Początek września kojarzymy z wojną. Wspominamy bohaterów i antybohaterów, ale umyka nam środowisko, w którym jedni i drudzy żyli i działali. Nie chcemy pamiętać, że Hitler został...
23.08.2021
Faryzeusze i nauczyciele Pisma pytali Jezusa: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują zgodnie z tradycją starszych, lecz jedzą chleb nieczystymi rękami?”. Oczywiście chodzi o pobożne...
16.08.2021
Czytając Ewangelię Jana, stajemy się świadkami zgorszenia spowodowanego przez Jezusa: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na...
09.08.2021
Wniebowzięcie, dzięki folklorystycznej obudowie związanej z przemijającą kulturą rolniczą, dla wielu z nas jest miłym wspomnieniem z dzieciństwa. W tym dniu świętuje się też dożynki i...
02.08.2021
Żydzi jednak oburzali się na Niego, że powiedział: »Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba«. I pytali: »Czy to nie jest Jezus, syn Józefa? Czyż nie znamy Jego ojca i matki? Jakim więc...
26.07.2021
„Pozwólcie się odnawiać Duchowi w waszym myśleniu i przyobleczcie się w nowego człowieka, stworzonego zamysłem Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” – napisał Paweł Apostoł w...
19.07.2021
Paweł Apostoł pisał do Kościoła efeskiego: „Błagam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą, delikatnością i...
12.07.2021
Paweł Apostoł pisał do efeskiej gminy chrześcijańskiej: „Niegdyś byliście daleko, w Chrystusie Jezusie staliście się bliscy dzięki Jego krwi. On bowiem jest naszym pokojem. On w swoim ciele...
05.07.2021
Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i we własnej rodzinie prorok może być tak lekceważony” – mówił Jezus do mieszkańców Nazaretu. W swoim czasie podobnie został potraktowany...

Strony