Reklama

Jezuita, teolog, publicysta, poeta. Autor wielu książek i publikacji, wierszy oraz tłumaczeń. Wielokrotny laureat nagród dziennikarskich i literackich.

Artykuły

Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, 01.04.2012 r. / Fot. MAREK LASYK/REPORTER
19.03.2018
W Niedzielę Palmową w kościołach czyta się opis Męki Pańskiej. Chcąc jednak uchwycić treść tego opisu, ani na chwilę nie można zapomnieć, że jest wyrazem samoświadomości pierwszego Kościoła.
13.03.2018
„Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy Nowe Przymierze.
05.03.2018
Autor Drugiej Księgi Kronik pisze, że Bóg: „Posłał przeciwko (Izraelitom) króla Chaldejczyków (Nabuchodonozora). Wymordował on mieczem ich młodzieńców w ich świątyni.
26.02.2018
Powstrzymywanie się od spożywania mięsa w piątki, a szczególnie w Wielkim Poście, choć jest rzeczą praktykowaną od wieków, nie może nadal pozostawać jako jedyna, a nawet najważniejsza forma...
19.02.2018
Teksty biblijnych czytań mszalnych z czasem musiały ulec skróceniu.
12.02.2018
W wielki Post, wzorem Chrystusa, trzeba wyjść na pustynię, tzn. zająć się modlitwą, słuchaniem kazań, robieniem szczegółowego rachunku sumienia. Oraz przystąpić do spowiedzi wielkanocnej,...
06.02.2018
Trąd dzisiaj, dzięki medycynie, nie jest już tak zabójczy jak dawniej. Daje się leczyć.
Auschwitz
03.02.2018
Godność i honor osób, narodów i państw polega na tym, że potrafią wziąć na siebie winę innych ludzi, pokutować za nią, zadośćuczynić, ponieść karę.
29.01.2018
Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian zastanawia się, z czego mają żyć prezbiterzy.
22.01.2018
Izraelici, przerażeni sposobem objawiania się Boga, proszą Mojżesza: „Niech już więcej nie słyszę głosu Pana, mojego Boga, ani nie oglądam tego wielkiego ognia, abym nie umarł”.

Strony