Reklama

Jezuita, teolog, publicysta, poeta. Autor wielu książek i publikacji, wierszy oraz tłumaczeń. Wielokrotny laureat nagród dziennikarskich i literackich.

Artykuły

08.02.2021
Przemówił Bóg do Mojżesza i Aarona: „Człowiek dotknięty trądem będzie nosił podarte ubranie, włosy będzie miał w nieładzie, zasłoni sobie brodę i będzie wołał: »Nieczysty! Nieczysty!«....
01.02.2021
Czy losem człowieka na ziemi nie jest służba, a jego dni nie są takie same jak dni najemnika? Bo jak niewolnik rozgląda się za cieniem, a najemnik oczekuje na zapłatę, tak moim udziałem są...
25.01.2021
Szymon, Andrzej, Jakub i Jan przyszli z Jezusem do Kafarnaum. W szabat [Jezus] wszedł zaraz do synagogi i nauczał. Jego nauka budziła zdziwienie: uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a...
18.01.2021
Nie przypuszczam, żeby – jak chce Marek Ewangelista – bracia Szymon i Andrzej oraz Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, ot tak, na skinienie ręki, porzucili dotychczasowy sposób życia i bez...
11.01.2021
Skąd się biorą ciągłe opory przeciwko komunii "na rękę"?
28.12.2020
Trzej królowie jadą / Z królewską paradą, / Z dalekiej krainy / Do dzieciny. / Wiozą mirę z Saby, / Kadzidło z Araby, / Złoto od Mogoła, / Dań dla Króla. (...) / Niemowlęciu Bogu / Już są w...
14.12.2020
W adwencie śpiewaliśmy: „Niebiosa, rosę spuście nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie chmury. Roztwórz się, ziemio, i z łona twojego wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego!”. Czyli obiecany...
07.12.2020
W seminarium wtłaczano nam do głowy, że każdy kapłan to alter Christus.
30.11.2020
Kościoły pustoszeją, rodzice wypisują dzieci z katechezy, młodzież protestuje na ulicach przeciwko zaostrzeniu prawa o ochronie życia „od poczęcia aż do naturalnej śmierci” i przeciwko...
23.11.2020
Izajasz woła do Boga: „Obyś rozdarł niebo i zstąpił” na ziemię. Jak wierzymy, modlitwa Izajasza i wielu pokoleń Izraela spełniła się, gdy urodził się Jezus z Nazaretu. Z braku miejsca w...

Strony