Reklama

Felietonista „Tygodnika Powszechnego”, pracuje w Instytucie Literackim w Paryżu.

Artykuły

18.05.2020
Gdyśmy z niejaką przyjemnością bawili się w zeszłym tygodniu słowem „kacyk”, przyszło nam do głowy i inne, niebędące nigdy w politycznym obiegu. Ale zanim je tu wypiszemy wielkimi kulfonami...
11.05.2020
Dotarliśmy do tematu, który – jak nam się wydaje – ma potencjał i powab w czasach bez żadnego powabu. Jest to zarówno ciągliwość, ale i zasób polszczyzny.
04.05.2020
Modne są dziś rozważania na temat odporności. One to w znacznym stopniu i znakomicie obrazują poziom nauczania przyrody w szkołach polskich i niepolskich.
20.04.2020
Mamy pierwszego w historii ministra nauki bez tytułu i jest to znak trendu, którego metą będzie minister nauki bez ukończonej podstawówki.
13.04.2020
Rzecz jasna wybory organizowane przez pocztę – zwłaszcza pocztę tutejszą – widzimy w świetle silnie różowym.
06.04.2020
Kle kle, chciałoby się zawołać podczas telewizyjnej lekcji poświęconej istocie średnicy, lekcji wyświetlanej w telewizji – z naciskiem to zaznaczamy – publicznej.
30.03.2020
Rzecz jasna znamy już zestaw potrzeb niezbędnych, bo zostały one zdefiniowane w zarządzeniach państwowych i są ogłaszane przez megafony zamontowane na autach jeżdżących naszymi ulicami.
17.03.2020
Narkotyczna siła tego historycznego hasła jest znana. Miało mnóstwo uroku i mocy, było to i jest – kryć nie ma po co – hasło proste i świetne.
09.03.2020
Pytanie dnia brzmi: czy uczucie paniki może być przyjemne i czy poddanie się masowej psychozie może być miłe i pożyteczne?
02.03.2020
Gdyby nie osobliwa okazja, nie przyszłoby nam do głowy, by propagować wśród najszerszych mas czytanie książek.

Strony