Reklama

Felietonista „Tygodnika Powszechnego”, pracuje w Instytucie Literackim w Paryżu.

Artykuły

01.06.2020
Choć chorujących plus minus jest tyle samo, maski już nie są potrzebne. Można pójść na wesele. Epidemia wygasła, wszyscy są zdrowi, a jak nie są, to będą.
25.05.2020
Oczywiście, nasz stosunek do najszerzej pojętego pieśniarstwa jest najgłębiej pozytywny. Twórców, nawet niepopularnych i śpiewających nieczysto, szanujemy, choć oczywiście jakże często ich...
18.05.2020
Gdyśmy z niejaką przyjemnością bawili się w zeszłym tygodniu słowem „kacyk”, przyszło nam do głowy i inne, niebędące nigdy w politycznym obiegu. Ale zanim je tu wypiszemy wielkimi kulfonami...
11.05.2020
Dotarliśmy do tematu, który – jak nam się wydaje – ma potencjał i powab w czasach bez żadnego powabu. Jest to zarówno ciągliwość, ale i zasób polszczyzny.
04.05.2020
Modne są dziś rozważania na temat odporności. One to w znacznym stopniu i znakomicie obrazują poziom nauczania przyrody w szkołach polskich i niepolskich.
20.04.2020
Mamy pierwszego w historii ministra nauki bez tytułu i jest to znak trendu, którego metą będzie minister nauki bez ukończonej podstawówki.
13.04.2020
Rzecz jasna wybory organizowane przez pocztę – zwłaszcza pocztę tutejszą – widzimy w świetle silnie różowym.
06.04.2020
Kle kle, chciałoby się zawołać podczas telewizyjnej lekcji poświęconej istocie średnicy, lekcji wyświetlanej w telewizji – z naciskiem to zaznaczamy – publicznej.
30.03.2020
Rzecz jasna znamy już zestaw potrzeb niezbędnych, bo zostały one zdefiniowane w zarządzeniach państwowych i są ogłaszane przez megafony zamontowane na autach jeżdżących naszymi ulicami.
17.03.2020
Narkotyczna siła tego historycznego hasła jest znana. Miało mnóstwo uroku i mocy, było to i jest – kryć nie ma po co – hasło proste i świetne.

Strony