Stanisław Mancewicz

Felietonista „Tygodnika Powszechnego”, pracuje w Instytucie Literackim w Paryżu.

Materiały autora