Reklama

Felietonista „Tygodnika Powszechnego”, pracuje w Instytucie Literackim w Paryżu.

Artykuły

20.07.2020
Wygląda, że dodzwonienie się skądkolwiek w dowolnej sprawie do prezydenta Polski i pogadanie z nim w jakimkolwiek języku nie jest bardzo trudne.
13.07.2020
Sumując kampanię wyborczą, czego nie sposób było zrobić w jej trakcie, trzeba koniecznie powiedzieć, a raczej może powtórzyć za innymi, podobnie nam rezolutnymi obserwatorami, że było to...
06.07.2020
Jest coś w inteligencji – w tym krakowskiej – niewziętego pod uwagę w kalkulacjach obecnego prezydenta i jego doradców. A mianowicie ostrożny sceptycyzm, by nie powiedzieć: umiarkowana...
29.06.2020
Z doświadczenia ostatnich lat wynika, że cisza wyborcza to jedyna prawdziwa chwila, w której można powiedzieć, że człowiek żyje normalnie i w jako tako normalnym kraju.
15.06.2020
Nie tak znów dawno dowiedzieliśmy się, że na rynku działają i mają się nieźle doradcy literaccy.
01.06.2020
Choć chorujących plus minus jest tyle samo, maski już nie są potrzebne. Można pójść na wesele. Epidemia wygasła, wszyscy są zdrowi, a jak nie są, to będą.
25.05.2020
Oczywiście, nasz stosunek do najszerzej pojętego pieśniarstwa jest najgłębiej pozytywny. Twórców, nawet niepopularnych i śpiewających nieczysto, szanujemy, choć oczywiście jakże często ich...
18.05.2020
Gdyśmy z niejaką przyjemnością bawili się w zeszłym tygodniu słowem „kacyk”, przyszło nam do głowy i inne, niebędące nigdy w politycznym obiegu. Ale zanim je tu wypiszemy wielkimi kulfonami...
11.05.2020
Dotarliśmy do tematu, który – jak nam się wydaje – ma potencjał i powab w czasach bez żadnego powabu. Jest to zarówno ciągliwość, ale i zasób polszczyzny.
04.05.2020
Modne są dziś rozważania na temat odporności. One to w znacznym stopniu i znakomicie obrazują poziom nauczania przyrody w szkołach polskich i niepolskich.

Strony