Reklama

Artykuły

19.10.2010
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Łk 11, 28
13.10.2010
Gdy Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Jego nieszczere postępowanie podjęli też inni..., tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Ga 2, 11-13.
05.10.2010
Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem; ale Pana nie było w wichurze. 1 Krl 19, 11
28.09.2010
Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Mt 27, 44
21.09.2010
Kiedy [Szaweł] przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do Apostołów. (...
14.09.2010
Niech wasza mowa będzie prosta: "tak-tak, nie-nie". A co nadto jest, od Złego pochodzi. Mt 5, 37
07.09.2010
Zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: "Nauczycielu (...) użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie". Mk...
31.08.2010
Powiedział do niego: "Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu". Rzekł do niego Natanael: "Czyż może być co dobrego z...
24.08.2010
Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: "Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: jestem Królem Żydowskim". Odparł Piłat: "Com napisał, napisałem". J 19, 21n
17.08.2010
Przywoławszy Apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa… A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa....

Strony