Uczniowie Słowa

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14

13.01.2009

Czyta się kilka minut

Szokująca logika Bożego Narodzenia znajduje wyraz także w tym, że odwieczny, niepojęty Logos przychodzi na świat w ciele niemowlęcia. Ta prawda o Wcieleniu rodziła zdumienie obserwatorów; równocześnie jednak przemieniała kształt ludzkiej kultury, zespalając  największe Boże tajemnice z tym, co prozaiczne i zwyczajne. Także dziś potrzeba nam tej wielkiej unifikacji wnoszącej boskość w serce poranionego świata. W jakim stopniu nasze pokolenie potrafi przeżywać świadectwo tej prawdy o ucieleśnionym Słowie, która winna przemieniać naszą kulturę?

Czy w imię realizmu nie należałoby dziś raczej mówić o pustosłowiu, aluzjach i słówkach, które stają się kamieniem, nie zaś ciałem? W potoku słów powtarzanych bez cienia odpowiedzialności największą uwagę przykuwają zazwyczaj te, które ranią, niszczą, zapowiadają sensację, epatują absurdem pozbawionym jakichkolwiek uzasadnień. Jako przykład wystarczy wskazać potoki słów wypowiadanych w niedawnych wywiadach "informujących" o tym, kto przyczynił się do śmierci generała Sikorskiego. Niektóre z nich nie zostawiały cienia wątpliwości, że wypadek w Gibraltarze był prowokacją rosyjską, inne, że brytyjską, jeszcze inne, że polską. Gdyby tak w rosyjskiej prasie ukazały się publikacje, że polskie służby sprowokowały śmierć kogoś z wybitnych przywódców rosyjskich, bylibyśmy - skądinąd słusznie - głęboko oburzeni poziomem podobnych tekstów. Kiedy natomiast na polskich łamach stosujemy pomówienia i podejrzliwość jako normalną metodę dziennikarską, uważamy to za twórczą postać zasady "I ty zostaniesz detektywem".

Czas zadumy nad tajemnicą wcielonego Słowa winien wyrazić się w otwarciu na Bożą rzeczywistość sensu i prawdy, stawianą ponad sensację, intrygę, kolekcjonowanie skandali. Wspólnota wartości niesionych przez Nowonarodzonego winna objąć wszystkich ludzi dobrej woli. Dochowując wierności objawionym wtedy wartościom, nie wolno tworzyć w betlejemskiej stajni osobnych sektorów dla najbardziej radykalnych pasterzy i najmniej muzykalnych archaniołów. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za to, by przychodzącemu Słowu nie zabrakło znowu miejsca, tym razem z powodu naszej elokwencji. Potrzeba do tego codziennego zafascynowania głębią sensu Objawionego Słowa. Elokwentni nie zastąpią jednak zafascynowanych, gdyż są pełni podziwu dla potoku własnych słów.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 03/2009