Reklama

Artykuły

27.12.2010
[Herod] rzekł: "Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon" Mt 2, 8.
20.12.2010
Naraz stanął przy nich anioł Pański (...) tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką. Mt 2, 9n
14.12.2010
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Łk 2, 18
07.12.2010
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie... Łk 1, 41.
30.11.2010
Noe był rolnikiem i to on pierwszy zasadził winnicę. Gdy potem napił się wina, odurzył się nim i leżał nagi w swym namiocie. Rdz 9, 20 n.
23.11.2010
Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. (...) Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Iz 35, 1. 6
16.11.2010
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, (...) jeśli upadniesz i...
09.11.2010
Kimże ty jesteś, że odważasz się sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc go utrzymać... Rz 14, 4
02.11.2010
A gdy [Piłat] odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. Mt 27, 19
26.10.2010
I drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary; bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu. Koh 12, 5

Strony