Reklama

Artykuły

23.03.2010
Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: "Wykonało się". J 19, 29n
16.03.2010
Arcykapłani i słudzy zawołali: "Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! (...) My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym". J 19, 6n.
09.03.2010
[Drugi ze złoczyńców ] dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: dziś ze Mną będziesz w raju"....
02.03.2010
Lecz Jezus milczał. Mt 26, 63
23.02.2010
Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem Was na skrzydłach orlich i przywiodłem Was do mnie. Wj 18, 4.
16.02.2010
Rzekł diabeł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon..." Łk 4, 7
09.02.2010
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: "Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie". Łk 19, 8
02.02.2010
Odpowiedzieli im faryzeusze: "Czyż i wy daliście się im zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który przemawia, jest przeklęty". J 7, 47-49
26.01.2010
Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Mt 7, 16
26.01.2010
W dramatycznych deklaracjach Fryderyka Nietzschego sąsiadowały ze sobą wzniosłe frazy o nadczłowieku, zapowiedź śmierci Boga i rozpacz człowieka bliskiego obłędu. Śmierć Boga i konanie...

Strony