Reklama

31.07.2017
Z nią, Nabakozą, chciałoby się spotkać jeszcze raz choćby jutro. Oprzeć plecami o ciepły mur jej domu, pytać o wszystko, co inne. I znów mieć tę samą pewność – że ona rozumie, że wie.
31.07.2017
Trzech przyjaciół – psychiatra i psychoterapeuta, filozof oraz buddyjski mnich – szuka odpowiedzi na pytania, które zadaje sobie każdy z nas.
Ks. Adam Boniecki
29.07.2017
Mój przełożony o. prowincjał Tomasz Nowaczek udzielił mi w ostatnim czasie pozwolenia na występowanie w mediach. Zakaz wydany 1 listopada 2011 r. przez poprzedniego ojca prowincjała...
26.07.2017
Naczelny „Gazety Polskiej” sięga po duchową broń – jakby ludzie o odmiennych niż on poglądach politycznych z definicji byli grzesznikami.
25.07.2017
Blisko pół wieku temu Kościół zakazał antykoncepcji. Katolicy masowo to ignorują. Być może papież w przyszłym roku rozwiąże tę patową sytuację.
25.07.2017
Po każdym zamachu potępia islamskich terrorystów. I tak słyszy: „Zdechniesz”.
25.07.2017
Założenie było proste: iść, podziwiać widoki, czytać, dać coś duszy. A wyszła droga. Czy dojdę do celu?
18.07.2017
Po 25 latach pracy duszpasterskiej zaczął trenować kick boxing. Trzy razy w tygodniu szlifuje ciosy i kopnięcia. – Nie przychodzę tu nawracać, to ja uczę się pokory – mówi.
18.07.2017
Franciszek mianował Flaminię Giovanelli na wysokie stanowisko w Kurii Rzymskiej. Jaki wpływ kobiety mają na Kościół? Co robią w Watykanie? Ile ich jest? I dlaczego wciąż tak mało?
18.07.2017
FLAMINIA GIOVANELLI, podsekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka: Dawniej świeccy nie mogli pracować na wielu stanowiskach w Watykanie. Dziś to się zmienia.

Strony