Reklama

Jest rabinką. Absolwentka Wydziału Hebraistyki UW, uczyła hebrajskiego m. in. na UW, w WLH im. J. Kuronia i na UMCS-ie w Lublinie, a obecnie w warszawskim Liceum im. Zuzanny Ginczanki. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci oraz wzbogacony o część współczesną reprint elementarza do nauki hebrajskiego z początku ubiegłego wieku. Przez 15 lat była członkinią zespołów redakcyjnych kilku polsko-żydowskich periodyków. W 2016 r. ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką. Posługuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, a w Szkole Teologii Żydowskiej Uniwersytetu Poczdamskiego uczy przyszłych rabinów i kantorów.

Artykuły

25.03.2023
W porcji Tory przypadającej na zeszły tydzień imię Mojżesza nie pada. Dlaczego?
20.03.2023
Mojżesz – największy prorok judaizmu, wybrany przez Najwyższego, by wyprowadzić Jego lud z Egiptu i by przekazać mu Słowo Boże. Odkąd się urodził, co zostało skrupulatnie...
11.03.2023
Człowiek ma kontakt z zewnętrzną złotą skrzynią, Torą nigla, od wewnątrz. Może ją zgłębić całkowicie i „od podszewki”.
04.03.2023
Przed nami niemały problem teolo­giczny: czy mamy prawo leczyć chorego, skoro nękająca go choroba może być karą Bożą?
25.02.2023
Rabini dyskutują nad chronologią faraonowych doradców.
19.02.2023
Dziękczynna pieśń popłynęła z ust Izraelitów, gdy przeszli bezpiecznie przez rozstąpione morze. W jaki sposób śpiewali?
12.02.2023
„Uczynił Bóg dwa duże światła: duże światło do rządzenia dniem i małe światło do rządzenia nocą, i gwiazdy” (Rdz 1, 16). Zapewne nie są Państwo zachwyceni moim celowo dosłownym...
04.02.2023
Śpiewanie gospel o losach starożytnych Izraelitów dawało im nadzieję na poprawę własnego losu.
29.01.2023
Zabawni są ci Żydzi – poświęcili cały traktat Talmudu jajku” – uśmiechnął się dobrotliwie znajomek. Przywykliśmy do nadawania dziełom tytułów, które są próbą uchwycenia esencji ich treści,...
21.01.2023
Na łożu śmierci Praojciec Jakub błogosławi swoich synów, prorokując o wiodącej roli poszczególnych szczepów w różnych gałęziach gospodarki.

Strony