Reklama

Ładowanie...

Krytyk sztuki, dziennikarz, redaktor, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Laureat Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy za 2013 rok.

Artykuły

26.03.2023
Była i jest konsekwentnie radykalna, nieunikająca ostrych sądów, z czym kontrastuje równie konsekwentne zaangażowanie w twórczość bliskich jej artystek i artystów.
20.02.2023
Małgorzata Mirga-Tas przedstawia swoich najbliższych i przyjaciół w ich codziennym otoczeniu. Podczas rodzinnych spotkań, przy zwyczajnych pracach, w chwilach odpoczynku. Tam się zaczyna...
05.02.2023
Wystawa artystki nieustannie podkreślającej, że „nie jest tkaczką”, jest tego tkania nieoczywistą, wielką afirmacją.
29.01.2023
Malarstwo XIX-wiecznych artystów skandynawskich jest jednym z największych odkryć ostatnich dekad. Natura jest w nim kluczową częścią tożsamości i budowania narodowej identyfikacji.
23.12.2022
W Wenecji reprezentowała Polskę, w Kassel jej prace wystawiono w ramach „RomaMoMA”, czyli Romskiego Muzeum Sztuki Współczesnej.
05.12.2022
Berliński dom aukcyjny Grisebach za 310 tys. euro sprzedał akwarelę Wassilego Kandinskiego z 1928 r. Dzieło, należące do Muzeum Narodowego w Warszawie, skradziono w 1984 r.
05.12.2022
Gdański Memling, krakowski Leonardo, warszawskie portrety Rembrandta – o nich wiemy. Jednak arcydzieł jest u nas więcej.
21.11.2022
Wprowadzając stan wojenny w anektowanych ukraińskich obwodach, Putin zalegalizował kradzież tutejszego dziedzictwa kulturowego. Nosi ona znamiona czystki kulturowej.
14.11.2022
Pandemia obnażyła wady obecnego systemu funkcjonowania muzeów. „Pożegnaliśmy się z dekadą, która celebrowała globalizm” – twierdzi Meta Knol, dyrektorka Museum De Lakenhal w Lejdzie.
31.10.2022
Coraz częściej artystki i artyści zauważają, że miejsce pochodzenia miało wpływ na ich przyszłe życie. Kluczowe stało się pytanie: skąd jestem? Dużo ważniejsze niż stare: kim jestem?

Strony