Reklama

Ładowanie...

Socjolog, historyk idei, publicysta, były poseł. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2013 r. otrzymał Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera w kategorii „Pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości. Autor wielu książek, m.in. „W stronę wspólnego dobra” (1998), „Midrasze: księga nad księgami” (2004), „Pamięć po komunizmie” (2005), „Żydokomuna” (2012).

Artykuły

09.10.2018
Abraham był poruszony świadczeniem Tory przeciw Izraelowi. „To ty przychodzisz, by mówić przeciw swemu ludowi?
01.10.2018
Niech teraz przemówi midrasz żałobny, którego bohaterami są praojcowie i pramatki, jakby wszyscy oni widzieli zburzenie Świątyni.
24.09.2018
Piszę ten komentarz wieczorem po wyczerpującym, 26-godzinnym święcie Jom Kipur, zwanym po polsku Dniem Pojednania i Pokuty.
17.09.2018
Bóg Jeremiasza płacze w wewnętrznej komnacie niebios nad swoim losem i losem swoich dzieci.
10.09.2018
Dzisiaj niech mówią midrasze. W tej opowieści zasadnicze miejsce zajmuje płacz Boga nad losem, który sam sobie zgotował.
03.09.2018
Jeremiasz jest dzisiaj wzorcem proroka gniewu.
27.08.2018
Sedekiasz był ostatnim królem Judy z rodu Dawidowego. Stał się nim z woli władcy Babilonu Nabuchodonozora po tym, jak Joachim, król judzki, oddał wszystkie dobra zdobywcom z północy.
20.08.2018
Jeremiasz opisuje kryzys geopolityczny na Bliskim Wschodzie i upadek królestwa Judy przez odniesienie do woli, intencji i charakteru Boga, JHWH, Boga Izraela.
11.08.2018
Prorokiem Bóg ustanowił Jeremiasza jeszcze w czasach panowania wielkiego króla Jozjasza.
06.08.2018
Bóg ma całkowitą i bezwzględną zwierzchność nad ludem Izraela. Tego uczy nas Ozeasz. Karze za złamanie praw wpisanych w przymierze.

Strony