Reklama

Ładowanie...

Socjolog, historyk idei, publicysta, były poseł. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2013 r. otrzymał Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera w kategorii „Pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości. Autor wielu książek, m.in. „W stronę wspólnego dobra” (1998), „Midrasze: księga nad księgami” (2004), „Pamięć po komunizmie” (2005), „Żydokomuna” (2012).

Artykuły

13.05.2019
„Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: »Wstań, idź do Niniwy – wielkiego miasta – i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze«.
06.05.2019
Księga Jonasza jako jedna z niewielu ukazuje Boga Izraela jako troszczącego się o los nie-Żydów.
19.04.2019
Dlaczego Księgę Jonasza czytamy po południu w święto pojednania, w Jom Kipur?
15.04.2019
Księga Jonasza powstała najprawdo­podobniej w VIII wieku przed wspólną erą. Jej bohater – o którym nic nie wiemy – zapewne pochodził z północy państwa Izrael i mieszkał gdzieś w nadmorskich...
08.04.2019
Pod górą Synaj stanęło 600 tysięcy dusz. Mistycy powiadają, że znalazły się tam wszystkie dusze Izraela, obecne i przyszłe.
08.04.2019
Czy klasa średnia ma przyszłość? Odpowiedź na to pytanie dotyczy niemal trzech czwartych Polaków.
01.04.2019
Poznański i praski rabin zwany Maharal (Jehuda ben Becalel), ten, który zasłynął w żydowskich legendach stworzeniem Golema, istoty bez duszy i woli, uczył, czym jest tolerancja, w sposób,...
25.03.2019
Ma wiele kształtów. Dotyczy w pierwszym rzędzie ludzi, dla których prawda jest kwestią egzystencjalną.
18.03.2019
W Sentencjach Ojców, o których pisałem tu całkiem sporo, czytamy: „Niech dom twój będzie miejscem spotkania mędrców, niech będzie w nim kurz ich stóp, tam spragniony pij z ich mądrości”.
11.03.2019
Ci, którzy wierzą, że można podać wiele odpowiedzi na kwestie halachiczne, nie twierdzą bynajmniej, że istnieje sprzeczność między prawami danymi na Synaju a tymi ustalanymi przez rabinów.

Strony