Reklama

Socjolog, historyk idei, publicysta, były poseł. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2013 r. otrzymał Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera w kategorii „Pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości. Autor wielu książek, m.in. „W stronę wspólnego dobra” (1998), „Midrasze: księga nad księgami” (2004), „Pamięć po komunizmie” (2005), „Żydokomuna” (2012).

Artykuły

29.10.2018
Prorok Jeremiasz miał dobre oko. Jak zapowiadał, tak się stało: Babilon upadł, a na jego miejsce powstało królestwo Persji.
22.10.2018
Na warszawskim cmentarzu żydowskim zachował się grobowiec Bera Sonnenberga, bogacza i kupca, syna Szmula Zbytkowera.
15.10.2018
Gdy Mojżesz powrócił znad rzek Babilonu, praojcowie pytali go o los swoich dzieci.
09.10.2018
Abraham był poruszony świadczeniem Tory przeciw Izraelowi. „To ty przychodzisz, by mówić przeciw swemu ludowi?
01.10.2018
Niech teraz przemówi midrasz żałobny, którego bohaterami są praojcowie i pramatki, jakby wszyscy oni widzieli zburzenie Świątyni.
24.09.2018
Piszę ten komentarz wieczorem po wyczerpującym, 26-godzinnym święcie Jom Kipur, zwanym po polsku Dniem Pojednania i Pokuty.
17.09.2018
Bóg Jeremiasza płacze w wewnętrznej komnacie niebios nad swoim losem i losem swoich dzieci.
10.09.2018
Dzisiaj niech mówią midrasze. W tej opowieści zasadnicze miejsce zajmuje płacz Boga nad losem, który sam sobie zgotował.
03.09.2018
Jeremiasz jest dzisiaj wzorcem proroka gniewu.
27.08.2018
Sedekiasz był ostatnim królem Judy z rodu Dawidowego. Stał się nim z woli władcy Babilonu Nabuchodonozora po tym, jak Joachim, król judzki, oddał wszystkie dobra zdobywcom z północy.

Strony