Reklama

Ładowanie...

Jest rabinką. Absolwentka Wydziału Hebraistyki UW, uczyła hebrajskiego m. in. na UW, w WLH im. J. Kuronia i na UMCS-ie w Lublinie, a obecnie w warszawskim Liceum im. Zuzanny Ginczanki. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci oraz wzbogacony o część współczesną reprint elementarza do nauki hebrajskiego z początku ubiegłego wieku. Przez 15 lat była członkinią zespołów redakcyjnych kilku polsko-żydowskich periodyków. W 2016 r. ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką. Posługuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, a w Szkole Teologii Żydowskiej Uniwersytetu Poczdamskiego uczy przyszłych rabinów i kantorów.

Artykuły

07.11.2022
Nazwanie ma istotny wpływ na ludzką podświadomość – twierdził Zygmunt Freud. Biblia hebrajska obfituje w znaczące imiona i nazwy własne, nierzadko podane do wiadomości czytelnika wraz z ich...
31.10.2022
W naszym kraju odczuwamy zmianę klimatu, deszcze bywają dużo bardziej ulewne niż jeszcze niedawno, pojawiają się u nas coraz częściej rzadkie zjawiska pogodowe. Jako odpowiedzialnym...
24.10.2022
„Nadstawcie ucha, niebiosa, a będę przemawiać, i ziemia niech słucha, co wyrzekną me usta” (Pwt 32, 1) – tak oto z głębi stojącego u kresu swej ziemskiej wędrówki Mojżesza poczyna płynąć...
17.10.2022
Co robi Mojżesz w ostatnim dniu swojej ziemskiej wędrówki? Przekazuje dowództwo i kończy pisać Torę, którą lewici pieczołowicie umieszczą w Arce Przymierza.
10.10.2022
Midrasz opowiada o napotkanym na szlaku staruszku. Od szlaku odchodziły dwie drogi: jedna pełna cierni na początku, ale na końcu gładka, druga zaś – gładka na początku, lecz pełna cierni na...
03.10.2022
Grzeszący codziennie po trzykroć – podpisywał swoje listy Majmonides, żydowski filozof, lekarz i jurysta wszech czasów.
26.09.2022
Nie tylko samo mienie, lecz także rodziny pokonanych wrogów są twoim łupem wojennym, zwycięzco – oto prawidła starożytności. Po upadku obleganego przez nich miasta, które nie chciało się...
19.09.2022
Kończąc w synagogach szabatowe ­modły za Polskę i za Izrael, społeczność żydowska – z nadzieją na rychłe ziszczenie się tego proroctwa – wypowiada słowa Izajasza: „I ...
12.09.2022
Niezależnie od tej kasy, szalejącej inflacji (w sierpniu 16 procent!) i rosnących stóp procentowych – jeśli mamy środki, zobowiązani jesteśmy pożyczyć.
05.09.2022
Jaki powinien być pierwszy wers biblijny, którego nauczymy naszą właśnie zaczynającą mówić latorośl? Kodeks prawa żydowskiego mieści odpowiedź i na to pytanie.

Strony