Małgorzata Kordowicz: Arka Przymierza

Midrasz do Księgi Samuela powiada, że wprawdzie Kehatyci mieli za zadanie nieść Arkę – której nie wolno było przewozić – lecz zamiast tego to Arka niosła ich.

01.04.2023

Czyta się kilka minut

Fot. GRAŻYNA MAKARA /
Fot. GRAŻYNA MAKARA /

Dzięki wytężonej pracy Becalela i Oholiawa – wybranych przez Najwyższego artystów-rzemieślników – przenośna świątynia nabiera kunsztownych kształtów. Spod ich ręki wychodzą Namiot Przybytku z pokrowcami i zapinkami, drewniane bale, wrzeciądze i słupy, odlewane są podsłupia. Poza zewnętrzną strukturą powstaje też wyposażenie: sprzęty, narzędzia do sprawowania kultu i szaty kapłańskie. Spośród sprzętów najwyższy status ma Arka Przymierza, która docelowo stanie w Świętym Świętych.

Becalel sporządza Arkę z drzewa akacjowego, obłożonego od wewnątrz i z zewnątrz złotem. Złote wieko wieńczą dwa cherubiny, których skrzydła górują nad Arką. Po bokach artysta umieszcza pierścienie, przez które będą przechodzić drewniane, pokryte złotem drążki. Te drążki podczas ­transportu Arki będą dzierżyć w dłoniach lewici z klanu Kehata.

Midrasz do Księgi Samuela powiada, że wprawdzie Kehatyci mieli za zadanie nieść Arkę – której nie wolno było przewozić – lecz zamiast tego to Arka niosła ich. Posiadała ona jeszcze inne wyjątkowe właściwości. W Torze została zgrubnie zwymiarowana: dwa i pół łokcia długości na półtora łokcia szerokości i takiejż wysokości. Szerokość Świętego Świętych to 10 łokci. Tymczasem mierząc od boków Arki, umieszczonej w jego środku, do ścian, uzyskiwano po pięć łokci z każdej strony. W miejscu, gdzie niebo spotyka się z ziemią, wszystko jest możliwe. Wedle słów Najwyższego skierowanych do Mojżesza: „A stawiać się będę dla ciebie tam, i przemawiać do ciebie z ponad wieka, z pośród dwu cherubów, co nad arką świadectwa, o wszystkiém, co ci polecę do synów Israela” (Wj 25, 22; Cylkow).

Arka pomogła Izraelitom pod wodzą Jozuego przekroczyć Jordan. Gdy niosący ją weszli do rzeki, jej wody się rozstąpiły (zob. Joz 3, 15-17). Arka Przymierza niejednokrotnie była również wykorzystywana podczas działań zbrojnych, np. noszono ją wokół obleganego Jerycha (zob. Joz 6, 6-15). Wynoszona z sanktuarium w Szilo, w końcu została przechwycona przez Filistynów. Po siedmiu miesiącach nieszczęść w filistyńskich miastach wróciła do prawowitych właścicieli.

W Arce znajdowały się drugie tablice przymierza oraz pozbierane kawałki pierwszych tablic, które Mojżesz upuścił, zobaczywszy Izraelitów oddających cześć złotemu cielcowi. Niektórzy utrzymują, że był tam również zwój Tory, który pustynny przywódca sporządził tuż przed śmiercią (zob. Pwt 31, 26), inni natomiast twierdzą, że zwój był umieszczony obok Arki, wraz z laską Aarona (zob. Lb 17, 16-26) i naczyniem zawierającym mannę (zob. Wj 16, 33-34). Kto wie, może kiedyś dane nam będzie to wszystko ujrzeć.©

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Jest rabinką. Absolwentka Wydziału Hebraistyki UW, uczyła hebrajskiego m. in. na UW, w WLH im. J. Kuronia i na UMCS-ie w Lublinie, a obecnie w warszawskim Liceum im. Zuzanny Ginczanki. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci oraz wzbogacony… więcej

Artykuł pochodzi z numeru Nr 15/2023

W druku ukazał się pod tytułem: Arka Przymierza