Reklama

Ładowanie...

Jest rabinką. Absolwentka Wydziału Hebraistyki UW, uczyła hebrajskiego m. in. na UW, w WLH im. J. Kuronia i na UMCS-ie w Lublinie, a obecnie w warszawskim Liceum im. Zuzanny Ginczanki. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci oraz wzbogacony o część współczesną reprint elementarza do nauki hebrajskiego z początku ubiegłego wieku. Przez 15 lat była członkinią zespołów redakcyjnych kilku polsko-żydowskich periodyków. W 2016 r. ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką. Posługuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, a w Szkole Teologii Żydowskiej Uniwersytetu Poczdamskiego uczy przyszłych rabinów i kantorów.

Artykuły

20.06.2022
Wprawdzie przykazanie dotyczące oddawania dziesięciny pojawi się dopiero w Księdze Liczb, jednak już zamykające wersy Księgi Kapłańskiej informują nas, jak mamy postąpić, gdybyśmy chcieli...
13.06.2022
Czy na górze Synaj Izraelowi dano Dziesięć Przykazań? Otóż nie, otrzymał tam całą Torę. A w Dekalogu mieszczą się wszystkie przykazania, których symbolicznie jest 613.
06.06.2022
Złamanie – za złamanie, oko – za oko, ząb – za ząb: jako on zadał kalectwo człowiekowi, tak i jemu niech zadaném będzie” (Kpł 24, 20; Cylkow). I wszystko jasne? Bynajmniej. Zanim ocenimy...
30.05.2022
A dziadzio myślał: co tu tyle nasypali piasku?” – żartował sobie Marian Hemar, wspominając bynajmniej niewesoły pobyt na libijskiej pustyni. Tymczasem hebrajska „pustynia” jest jak...
23.05.2022
W judaizmie świętość dotyczy nie tylko wybrańców. Dążyć do niej winniśmy wszyscy tu i teraz, znajduje się ona w naszym zasięgu i za naszego życia jesteśmy w stanie ją osiągnąć. Najwyższy...
16.05.2022
Skończył się ramadan. Zwykle 30 dni bez jedzenia, picia i seksu od świtu do zachodu słońca – oto jeden z pięciu filarów islamu. Wprowadza go ta sura: „O wy, którzy wierzycie! Przepisany...
09.05.2022
Biblijna choroba caraat, oddawana ­zazwyczaj przez tłumaczy jako trąd, od wieków stanowiła wyzwanie interpretacyjne. Dermatologiczne zawiłości – choćby taka: „a oto nabrzmiałość biała na...
25.04.2022
W słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego znajdujemy zacytowane w haśle „monoteizm” stwierdzenie: „W przeciwieństwie do wszystkich narodów starożytnego Wschodu...
15.04.2022
W rajskim ogrodzie obowiązywała dieta wegańska.
11.04.2022
Arcykapłanem miał zostać Mojżesz, nie Aaron. Rabini w Talmudzie wywodzą to z wymiany zdań między Najwyższym a świeżo przezeń powołanym pasterzem Jego trzody. Mojżesz ma wątpliwości co do...

Strony