Wina kapłanów

Po siedmiu dniach wprowadzania ich na urząd przez Mojżesza, Aaron i jego synowie zaczynają pełnić funkcje kapłańskie w Przybytku. Wówczas wydarza się tragedia.

22.04.2023

Czyta się kilka minut

Fot. GRAŻYNA MAKARA /
Fot. GRAŻYNA MAKARA /

I wzięli synowie Ahrona – Nadab i Abihu, każdy kadzielnicę swoję, i włożyli w nie ognia, i położyli nań kadzidła, i tak przynieśli przed oblicze Wiekuistego ogień nieuświęcony, którego nie przykazał im. I wyszedł ogień z przed oblicza Wiekuistego i pochłonął ich; i pomarli przed obliczem Wiekuistego” (Kpł 10, 1-2; Cylkow). Tak dwaj starsi synowie Aarona zginęli na miejscu.

Komentatorzy nie są zgodni co do charakteru ich przewiny. Rabin Eliyahu Dessler w dziele „Michtaw meElijahu” wyłuskuje z midraszy aż dwanaście powodów śmierci wice­arcykapłanów. Oto one: 1. podejmowali decyzje prawne w obecności swojego nauczyciela Mojżesza, 2. weszli do świętego świętych, 3. złożyli ofiarę, co do której nie zostali poinstruowani, 4. sprowadzili obcy ogień – tzn. pochodzący z niewłaściwego źródła, 5. nie wspierali się nawzajem, lecz działali niezależnie od siebie, 6. weszli do Przybytku będąc w stanie upojenia alkoholowego, 7. spełniali posługę kapłańską w niepełnym rynsztunku (bez wierzchnich szat), 8. spełniali posługę kapłańską nie obmywszy wcześniej rąk i nóg, 9. nie mieli dzieci, 10. nie mieli żon, bo wychodzili z następującego założenia: „Nasz stryj (Mojżesz) jest królem, nasz wuj dowodzi szczepem, nasz ojciec jest arcykapłanem, my jego zastępcami. Czy są jakieś kobiety godne tego, by zostać naszymi żonami?”, 11. powiedzieli lub pomyśleli: „Kiedy tych dwóch starców (Mojżesz i Aaron) dokona żywota, byśmy mogli dojść do władzy?”, 12. w ordynarny sposób sycili swoje oczy widokiem Bożej wizji (zob. Wj 24, 11). Rabin Dessler znajduje dla tych wszystkich przewin wspólny mianownik: Nadawowi i Awihu zabrakło pokory.

W Księdze Kapłańskiej 10, 9 znajdujemy skierowane do kapłanów pouczenie, by nie zaglądali do kieliszka przed pełnieniem służby. Ten wers następuje bezpośrednio po opisie incydentu z Nadawem i Awihu, co komentatorzy uznają za nieprzypadkowe. Duchowi przywódcy narodu winni być trzeźwi, by nie „zataczać się” i nie „stać na chwiejnych nogach” (zob. Iz 28, 7), lecz mieć spójną wizję i w jednoznaczny sposób nauczać.

Pierwszymi bohaterami biblijnymi, którym nie posłużył nadmiar alkoholu, byli Noe i Lot. Noe został co najmniej wyszydzony przez własnego syna, a zamroczony Lot spłodził dzieci ze swoimi córkami. Przy zawieraniu przymierza Bóg mówi Mojżeszowi, co ma przekazać ludowi: „A wy będziecie mi państwem kapłanów i narodem świętym. Te są słowa, które powiesz synom Israela!” (Wj 19, 6). Ci, którzy winni być stale w służbie Najwyższego – jak mogą być pijani?©

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Jest rabinką. Absolwentka Wydziału Hebraistyki UW, uczyła hebrajskiego m. in. na UW, w WLH im. J. Kuronia i na UMCS-ie w Lublinie, a obecnie w warszawskim Liceum im. Zuzanny Ginczanki. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci oraz wzbogacony… więcej

Artykuł pochodzi z numeru Nr 18-19/2023