Reklama

Dziennikarka, publicystka, felietonistka, była posłanka. Od 1948 r. związana z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie do 2008 r. pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a do 2012 r. publikowała felietony. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Artykuły

16.10.2018
Papież był zawsze na bieżąco z wydarzeniami politycznymi w Polsce. Podczas stanu wojennego w modlitwie na Anioł Pański publicznie wspominał prześladowanych. Jego pielgrzymki stały się osią...
07.05.2017
„Z miłością i z uwagą słuchajcie wskazań waszej Królowej, o której śpiewacie: »Tyś wielką chlubą naszego narodu«”
29.03.2015
Józefa Hennelowa: Uczę się pamiętać, że życie nie jest jeszcze skończone i są przed człowiekiem doświadczenia, o których myślał, że ich już nie dozna. Na przykład zwątpienie.
16.03.2015
Mam poczucie, że mój pontyfikat będzie krótki – powiedział papież w wywiadzie udzielonym meksykańskiej telewizji Televisa.
16.09.2014
Książka rozmów z Bogdanem Chazanem każe wrócić do sprawy kompromisu antyaborcyjnego.
07.09.2013
„Ci, którzy w jakiejś wspólnocie obmawiają innych jej członków, tak naprawdę też chcą zabić. Mówi o tym apostoł Jan w swoim pierwszym Liście: »Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest...
01.04.2013
Nie dla uznania i nie dla nagrody przyjął jak rozkaz zaproszenie Premiera do pracy w rządzie.
17.03.2013
Dopiero co rozmawialiśmy przez telefon. Nie spodziewałam się, że mnie wyprzedzi.
04.02.2013
Za każdą tezą o związkach stoi czyjeś przekonanie, ideologia albo wiara. A zwłaszcza za uspokajającym głosem, że na pewno nie pójdziemy za daleko.
29.10.2012
W kręgu moich świętych pozostają zmarli, których nigdy nie pytałam o to, czy podzielają moją wiarę, ale którzy w praktyce uczyli mnie, jak się służy człowiekowi na miarę Kazania na Górze.

Strony