Reklama

Artykuły

28.07.2009
List do Efezjan, choć w swym adresie wymienia św. Pawła jako jedynego autora, według zgodnej opinii egzegetów należy do grupy pism pseudoepigraficznych w Nowym Testamencie. Powstał zapewne...
12.05.2009
W Pierwszym Liście do Koryntian Paweł odpowiada na skierowane do niego pytania gminy, nam niestety nieznane. Możemy się ich jedynie domyślać z jego odpowiedzi. W rozdziałach 5-7 szeroko...
31.03.2009
Centralny temat Listu do Galatów - usprawiedliwienie przez wiarę, dzięki której stajemy się "dziećmi obietnicy" (Ga 4, 28), dziedzicami Abrahama - zostaje rozwinięty w czwartym...
03.02.2009
List do Galatów, jeden z najważniejszych listów Pawłowych, porusza zasadniczą dla jego teologii sprawę usprawiedliwienia z wiary. Nic dziwnego, że ton sporu, prowadzonego wokół zasadniczego...
02.12.2008
Fragment Pierwszego Listu do Koryntian formułujący nakaz milczenia kobiet na zgromadzeniach należy do tych tekstów Pisma św., z którymi kobiety - a także niektórzy mężczyźni - zmagają się...
21.10.2008
Kilka tekstów św. Pawła, w których formułuje on nakazy i zakazy odnoszące się do kobiet, przyczyniło się do nadania mu w czasach nowożytnych i współczesnych miana chrześcijańskiego...
26.08.2008
Zakończenie Listu do Rzymian daje nam wgląd w relacje między członkami pierwszych wspólnot chrześcijan. Niezwykłe jest ono już ze względu na wyjątkowo długą liczbę pozdrowień i występujące...
29.07.2008
Historia oddziaływania listów Pawłowych (lub jemu przypisywanych) na teologiczne poglądy na temat kobiet w pierwszym odruchu każe myśleć o nich krytycznie.
19.05.2008
Autor Dziejów Apostolskich, szkicując początki Kościoła, koncentruje się na historii mężczyzn, szczególnie Piotra i Pawła. Nie znaczy to jednak, że kobiety są nieobecne.
15.04.2008
Opisując działalność Pawła, autor Dziejów Apostolskich wymienia kolejną - po Ananiaszu i Safirze (zob. Dz 5, 1-11) parę. "Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Spotkał tam Żyda...

Strony