Reklama

Artykuły

06.03.2008
Dzieje Apostolskie, relacjonując działalność Piotra, przekazują historię wskrzeszenia Tabity. Poprzedza ją uzdrowienie mężczyzny, Enneasza, sparaliżowanego i od ośmiu lat leżącego w łóżku (...
12.11.2007
Pierwszą bliżej opisaną kobietą wDziejach Apostolskich jest Safira, żona Ananiasza. Historia tych dwojga pojawia się wmomencie przedstawiania pierwszej wspólnoty wierzących również jako...
25.09.2007
Dzieje Apostolskie są drugą częścią całości, pierwszą jest Ewangelia według św. Łukasza. Wskazuje na to choćby dedykowanie obu dzieł tej samej osobie - Teofilowi (por. Łk 1, 3 z Dz 1, 1). O...
21.08.2007
Maria z Magdali jest jedyną postacią kobiecą Janowej relacji o pustym grobie (J 20, 1. 11. 16. 18). Jednocześnie jej historia wpleciona została w większą całość, na którą składają się: jej...
09.07.2007
Oryginalność autora Ewangelii Janowej dochodzi do głosu nie tylko w scenach nieznanych tradycji synoptycznej, ale też w innej interpretacji wydarzeń w niej przekazywanych. Dobrym przykładem...
12.06.2007
Dwunasty rozdział Ewangelii Janowej przynosi perykopę zapowiedzianą w jedenastym: namaszczenie w Betanii. Pisząc o namaszczeniu, Jan nawiązuje do tradycji synoptycznej, w której też pojawił...
05.06.2007
Fragment rozdziału jedenastego Ewangelii według św. Jana często tytułuje się jako "wskrzeszenie Łazarza (np. BT). Przy bliższej lekturze okazuje się jednak, że główną rolę wtej...
03.05.2007
W ósmym rozdziale Ewangelii Janowej opowiedziana jest perykopa o kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie. Znana choćby z wielu wyobrażeń ikonograficznych, nie występuje jednak w najstarszych...
17.04.2007
Kobieta pochodząca z Samarii, główna postać czwartego rozdziału Ewangelii Janowej, pozostaje bezimienna - jak wiele kobiet biblijnych. Perykopa, której oś dramatyczną tworzy dialog Jezusa z...
03.04.2007
Apostołki Apostołów - o kobietach przy grobie Zmartwychwstałego.

Strony