Wszechwiedzący?

Dwa razy w te wakacje liturgia przyniosła nam Jezusową przypowieść o roztropnych i nieroztropnych pannach (pierwszy raz we wspomnienie św. Edyty ­Stein; drugi raz we wspomnienie bł. Bronisławy).

11.09.2017

Czyta się kilka minut

Przypowieść zamyka równie szokujące, co zdecydowane stwierdzenie Jezusa: „Nie znam was” (Mt 25, 12).

Nowy Testament zna tę deklarację w jeszcze mocniejszej formie: „Nigdy was nie znałem” (Mt 7, 23).

W pierwszej chwili, przyznacie, zdanie to musi budzić zdziwienie. Jak to mnie nie zna? Wszechwiedzący Bóg? Ten, który wie wszystko? I zna wszystko? Jak to możliwe, żeby mnie nie znał?

A jednak.

Przypowieść o pannach (oraz pozostałe konteksty owego „nie znam was” – zob. jeszcze: Łk 13, 25 i 27) dostarcza nam klucza do zrozumienia owego paradoksu. Narzędziem „poznania” w rozumieniu Pisma Świętego są nie tylko „studia” (dostarczające wiedzy), ale i komunia (której owocem jest poznanie – na wzór tego, jak „poznają się” mężczyzna i kobieta podejmujący współżycie – por. „Adam poznał swoją żonę Ewę, a ona poczęła i urodziła syna…”, Rdz 4, 1) – nie bez powodu w przytaczanej przypowieści Pan jest konsekwentnie nazywany oblubieńcem.

Bóg nie dlatego mnie „nie zna”, że Mu brakuje „wiedzy” – problem nie znajduje się po Jego stronie… „Nie zna” mnie, gdyż to ja nie daję Mu się poznać. Nie wchodzę z Nim w relację oblubieńczą (nawet jeśli dużo o Nim „wiem” – nauczyłem się z mądrych książek), albo nie wchodzę w nią do końca. Są we mnie obszary, do których Go nie dopuszczam – nie otwieram ich przed Nim.

Przy czym przypowieść wyraźnie podkreśla, że nie chodzi tu o jednorazowe, nawet najbardziej intensywne doznanie czy doświadczenie. Chodzi o komunię, która wytrzyma próbę czasu (Oblubieniec opóźnia swoje przyjście) – chodzi o relację trwałą. I to znów jest coś, na co coraz trudniej jest się zdecydować dzisiejszemu człowiekowi w kulturze, którą papież Franciszek najczęściej nazywa kulturą „prowizorki” i „tymczasowości”. Wszystko chcemy „już” i jedynie na „teraz” – no, może na dziesięć lat, ale na zawsze? To budzi przerażenie. I wręcz uniemożliwia decyzję.

Muszę zapytać samego siebie: co mnie łączy z Jezusem? I to w sposób trwały? Jaka jest jakość tej relacji? Na ile daję Mu się poznać? A na ile „chowam się” przed Nim jak Adam w Raju…

To jest pytanie rozstrzygające. To, i żadne inne. To, kim jesteśmy w relacji z Nim, jest o wiele ważniejsze od tego, co robimy powołując się na Niego. O tym czytamy u Mateusza: „Czy nie w Twoje Imię prorokowaliśmy? I czy nie w Twoim Imieniu wyrzucaliśmy demony? I czy nie w Twoje Imię czyniliśmy wiele cudów?” (Mt 7, 22). Oraz u Łukasza: „Jadaliśmy i piliśmy wobec Ciebie, i na naszych ulicach nauczałeś” (Łk 13, 26).

Taką postawę – działania w Jego Imię bez rzeczywistej relacji z Nim – Jezus kwituje bardzo ostro: „odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości” (Mt 7, 23); a u Łukasza (dosł.): „odejdźcie wszyscy pracownicy niegodziwości” (Łk 13, 27).

Jest niegodziwością i nieprawością działać w Jego Imię, uniemożliwiając Mu jednocześnie komunię ze sobą – taką komunię, dzięki której może On najpierw działać we mnie samym.©

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Kardynał, arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11… więcej

Artykuł pochodzi z numeru Nr 38/2017