Reklama

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

26.08.2019
Czytana niedawno historia Gedeona z Księgi Sędziów (Sdz 6 i 7) mówi o Ludzie Boga „wydanym w ręce Madianitów”.
19.08.2019
„Wielbi dusza moja Pana (...). Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
11.08.2019
W dzisiejszym „okruchu” nie będzie chodzić o jakiś biblijny szczegół czy detal, lecz o jeden z możliwych kluczy do „Całości”.
05.08.2019
W Liście do Tytusa pouczenie moralne Pawła skoncentrowane jest wokół domu, tzn. rodziny. To rodzina szeroka: kilkupokoleniowa, powiększona o domowników niebędących krewnymi.
30.07.2019
Nauczanie w Kościele to ważny temat Listu do Tytusa. Najpierw kerygmat („pierwsze jest pierwsze”); a za nim otwie­ra się przestrzeń pouczenia – przekazu doktryny.
22.07.2019
„W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów” (1, 5).
Redakcja, listopad 2018 r. / FOT. GRAŻYNA MAKARA
22.07.2019
Właściwie nie pamiętam momentu, kiedy pierwszy raz spotkałem księdza Adama, choć pamiętam kilka ważnych dla mnie z nim spotkań.
16.07.2019
Wróciłem ostatnio do lektury Listu do Tytusa – być może zrodzi ona kilka kolejnych „okruchów”. Dziś sam początek-adres (Tt 1, 1-4).
08.07.2019
Jezusowy cud uciszenia burzy na jeziorze opisują wszyscy trzej Synoptycy. Niedawno Liturgia przyniosła nam opis tego wydarzenia w narracji św. Mateusza (Mt 8, 23-27).
01.07.2019
„Nie dawajcie psom tego, co święte, ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały” (Mt 7, 6) – zawsze intrygowało mnie to Jezusowe zdanie, przytaczane ostatnio przez...

Strony