Reklama

Ładowanie...

Socjolog, historyk idei, publicysta, były poseł. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2013 r. otrzymał Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera w kategorii „Pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości. Autor wielu książek, m.in. „W stronę wspólnego dobra” (1998), „Midrasze: księga nad księgami” (2004), „Pamięć po komunizmie” (2005), „Żydokomuna” (2012).

Artykuły

02.03.2020
Na początku było słowo, poucza jeden z wielkich Nowego Testamentu. Jest to podstawowa prawda.
24.02.2020
Człowiek jest jedyną istotą stworzoną z lepkiego połączenia wody i ziemi.
18.02.2020
W pierwszej opowieści o Stworzeniu człowiek jest ostatnim dziełem Boga.
10.02.2020
Dwie opowieści o Stworzeniu zapisane w pierwszych częściach Tory zdają się być różne i nie do pogodzenia.
03.02.2020
W Torze mamy do czynienia z dwiema paralelnymi historiami Stworzenia. Pierwszą organizuje opowieść o powstaniu ziemi i niebios.
27.01.2020
Księgi mądrości zawierają wiele rad czysto pragmatycznych. Uczą, jak się odnaleźć w konkretnych sytuacjach i jaką miarę w nich zachować.
20.01.2020
Powstawały kolejne Księgi, zmieniały się czasy, umierali prorocy, ale pozostawało w literaturze mądrościowej oczekiwanie, że człowiek dzięki swej wiedzy o Bogu musi i powinien nauczyć się...
13.01.2020
Izrael nie posiada jednego słowa na określenie ludzkiego intelektu. Musimy o tym pamiętać, czytając księgi mądrościowe czy Koheleta.
28.12.2019
Kohelet powiada: „I włożyłem całe swoje serce w badanie i dociekanie wszystkiego, co stworzone pod niebem” (Koh 1, 13).
17.12.2019
Bóg przenika całe istnienie, ożywia je i porusza. Ale nasze myślenie, nasz język, poznanie są na tyle ograniczone, że nie jesteśmy w stanie Go pojąć.

Strony