Reklama

Ładowanie...

Artykuły

15.12.2010
D'abord, nous avons entendu que l'une de nos amies était de ceux dont on disait qu'ils sont d'origine juive. Rien ne semblait en résulter, mais maintenant on le savait. Une autre fois,...
14.12.2010
First we heard that someone of so-called Jewish origin was one of our closest friends. Perhaps nothing would come of it, but now it was out in the open. Another time an acquaintance told me...
23.03.2010
Najpierw usłyszeliśmy, że tzw. żydowskiego pochodzenia jest jedna z naszych przyjaciółek. Niby nic z tego nie wynikało, ale było już wiadomo. Innym razem znajomy tłumaczył: "...wiesz,...
17.07.2009
Leszek Kołakowski otrzymał już wszystkie możliwe nagrody, od Kluge Prize - to odpowiednik Nobla w zakresie humanistyki - po nagrodę ufundowaną przez producentkę grappy Nonino. Jednak...
11.12.2007
Tolerancja jest naszą sprawą prywatną, ale bywa traktowana jako cnota publiczna. Z kolei pewien poziom tolerancji, jaki istnieje w społeczeństwie liberalnym i jaki ulega nieustannej zmianie...
27.11.2007
Co jest w naszym życiu całkiem prywatne, tak bardzo prywatne, że nie musi ani nie może, o ile nie chcemy, zostać upublicznione? Pierwsza odpowiedź jest prosta: cała sfera intymności, czyli...
20.11.2007
Filozofowie przeciwstawiając wolność prywatną wolności publicznej, mieli na myśli dwie całkowicie odmien­ne sytuacje. Pierwsza polega na tym, że tylko w sferze prywatnej jesteśmy i możemy...
12.11.2007
Odróżnienie tego, co prywatne, od tego, co publiczne, jest jednym z podstawoych tematów filozofii politycznej, ale także psychologii i socjologii. My zaś często wiemy odruchowo, na czym to...
02.11.2007
Mamy wPolsce społeczeństwo gwałtownie się zmieniające. Wostatnich dwóch latach proces ten przyspieszył, także wrezultacie postępowania władzy - PiS sam przyczynił się do swojej przegranej.
18.10.2007
Jest już tak, czy też ludzie są tacy, że nie można najczęściej pojąć, co nimi powoduje. Dlaczego zachowują się - naszym zdaniem - nieracjonalnie lub tylko inaczej, niż byśmy się tego...

Strony