Reklama

Edytorial

Edytorial

Ks. Adam Boniecki. Fot. Maciej Zienkiewicz dla „Tygodnika Powszechnego”
24.08.2020
Odchodzą. Ewa Demarczyk, Maria ­Janion, Henryk Wujec, Wojtek Karpiński, Andrzej Walicki, a teraz Ziuta.
17.08.2020
Białorusini odkrywają dziś swoją podmiotowość jako wspólnota, jako naród i społeczeństwo. Odzyskują poczucie, że mają na coś wpływ.
10.08.2020
Jesteśmy maryjni. Nawet dziś, w dobie laicyzacji, na Jasną Górę i do innych sanktuariów Matki Boskiej w jej święta i poza świętami wędrują tysiące ludzi starych i młodych.
03.08.2020
„Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty­ parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” to tytuł zatwierdzonego 29 czerwca przez Kongregację ds. Duchowieństwa dokumentu. Początkowo...
27.07.2020
Młodzi Polacy, lepiej poinformowani o świecie niż ich rówieśnicy z lat 60. ubiegłego wieku, coraz bardziej kwestionują autorytet Kościoła.
Ks. Adam Boniecki. Fot. Maciej Zienkiewicz dla „Tygodnika Powszechnego”
20.07.2020
Już apostołowie naukę Jezusa o nierozerwalności małżeństwa przyjęli z głębokim sceptycyzmem: „Jeśli tak ma się sprawa z mężem i żoną, to nie warto się żenić”. Jednak doktryna o sakralności...
13.07.2020
W tej kampanii sprawy religijne pozostawały raczej na uboczu. Jeśli się pojawiały, to zazwyczaj jako problemy szczegółowe, w których stanowisko Kościoła jest dobrze znane – np. prawa...
06.07.2020
Najpierw będzie szok jednych i euforia drugich (nikt nie wie, których).
29.06.2020
Nie ma biskupa, który nie mówiłby o sobie, że jest sługą, że wszystko, co robi, jest służbą. Kłopot w tym, że każdy inaczej rozumie, co to znaczy.
Ks. Adam Boniecki. Fot. Maciej Zienkiewicz dla „Tygodnika Powszechnego”
22.06.2020
Kto będzie prezydentem i jaka będzie Polska, zależy od tego, czym będziemy się kierowali przy wyborze. Uparcie pytajmy siebie: na jakie głosujemy państwo? Na jakie głosujemy wartości?

Strony