Reklama

Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z Wojciechem Bonowiczem wywiadami-rzekami „Schody do nieba” i „Od początku do końca” wypromował pisarstwo benedyktyna o. Leona Knabita, zaś współpracując z Janem Strzałką i wydając rozmowy „Boskie oko” oraz „Autobiografię” – pisarstwo dominikanina o. Joachima Badeniego. Współautor siedmiu książek. Interesuje się religią, etyką – zwłaszcza katolicką etyką seksualną oraz problemami na styku wiary i nauki. Prowadzi bloga „Kościół – seks – moralność”. W redakcji „Tygodnika” od 1993 r.

Artykuły

09.07.2018
Hasła wykrzykiwane pod kuriami w ramach czarnego protestu w marcu tego roku w ubiegłym tygodniu znalazły się na budynkach kościelnych.
02.07.2018
Dyskutowany w niemieckim Episkopacie dokument o komunii dla małżeństw mieszanych ujrzał światło dzienne. Publikację przyjętej w lutym większością głosów „Pomocy...
02.07.2018
Papież przyjął kolejne dwie dymisje chilijskich biskupów.
26.06.2018
Już sama statystyka robi wrażenie: pracę zmieniło 163 księży, czyli 14 proc. diecezjalnego duchowieństwa.
26.06.2018
Młodzież sprawia socjologom kłopot. Jeden z nich wprost pisze: „Badania nad młodzieżą zwykle prowadziły do wniosków, które szybko kwestionowała praktyka społeczna”.
18.06.2018
Episkopat nie ujawnia wewnętrznych dyskusji. Wiele sygnałów świadczy jednak, że spory są prowadzone, a jeden z ostatnich i szczególnie gorący dotyczy komunii dla osób rozwiedzionych.
18.06.2018
Papież naprawia poważny błąd, do którego przyznał się publicznie dwa miesiące temu.
11.06.2018
Możliwość komunii dla osób żyjących po rozwodzie w nowych związkach nie jest wypowiedziana wprost, niemniej w przyjętych właśnie przez biskupów „Wytycznych pastoralnych do adhortacji »...
04.06.2018
Emerytowany biskup warszawsko-praski został specjalnym wizytatorem dla parafii w Medziugorju.
28.05.2018
Homofobia po prostu nie istnieje. Jest to wynalazek, narzędzie totalitarnego panowania nad umysłami innych osób” – powiedział w wywiadzie udzielonym włoskiej dziennikarce kard. Gerhard...

Strony