Reklama

Adiunkt w Instytucie Kultury Europejskiej UAM, współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Nową Europą Wschodnią”.

Artykuły

30.03.2020
Unijni liderzy wyrazili w minionym tygodniu zgodę na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.
18.11.2019
Mołdawia ma nowy rząd, który jest podporządkowany prorosyjskiemu prezydentowi Igorowi Dodonowi.
21.10.2019
Przywódcy unijni nie wyrazili w minionym tygodniu zgody na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, choć formalnie państwa te wypełniły stawiane im warunki, przede...
16.07.2019
W podzielonej i osłabionej Unii wielu polityków nie chce słyszeć o nowym rozszerzeniu. Ale odmowa przyjęcia krajów Bałkanów Zachodnich może mieć fatalne konsekwencje.
01.07.2019
Czy Mołdawia stanie się modelem dla tych krajów Europy Wschodniej, które leżą w szarej strefie między Zachodem i Rosją?
17.06.2019
Kończy się era Vlada Plahotniuca – oligarchy, który od kilku lat niepodzielnie rządzi Mołdawią.
03.06.2019
W Rumunii, której władze od 2016 r. podążały drogą konfliktu z Brukselą, doszło do politycznego trzęsienia ziemi.
25.03.2019
Zawieszony między Rosją i Zachodem, najbiedniejszy kraj Europy długo był własnością politycznego „kartelu”. Dziś lokalni oligarchowie próbują ostatecznie utrwalić ten stan.
11.02.2019
Popularność konserwatywnego populizmu charakteryzuje dziś całą Europę, również Rumunię, Bułgarię i Mołdawię. Specyfika tych krajów pozwala lepiej zrozumieć zmiany na całym kontynencie.
17.07.2018
Zgodnie z przewidywaniami, porozumienie w sprawie nazwy państwa Macedonia (nowa ma brzmieć: Republika Północnej Macedonii) skutkuje zaproszeniem dla tego kraju do podjęcia rozmów...

Strony