Reklama

Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z Wojciechem Bonowiczem wywiadami-rzekami „Schody do nieba” i „Od początku do końca” wypromował pisarstwo benedyktyna o. Leona Knabita, zaś współpracując z Janem Strzałką i wydając rozmowy „Boskie oko” oraz „Autobiografię” – pisarstwo dominikanina o. Joachima Badeniego. Współautor siedmiu książek. Interesuje się religią, etyką – zwłaszcza katolicką etyką seksualną oraz problemami na styku wiary i nauki. Prowadzi bloga „Kościół – seks – moralność”. W redakcji „Tygodnika” od 1993 r.

Artykuły

15.03.2021
Lekarstwem na kryzys Kościoła ma być narodowy synod – tak rozstrzygnęli biskupi irlandzcy, zapowiadając, że zostanie on przygotowany w ciągu pięciu lat.
08.03.2021
Czy to, co pisał filozof z Łopusznej, jest aktualne? Jak dzisiaj czytać jego teksty?
22.02.2021
Robert Wiktor Fidura-Porycki: Do świadomości, że zostałeś seksualnie wykorzystany, nie jesteś w stanie się przyzwyczaić.
22.02.2021
W Sądzie Rejonowym w Płocku odbyła się druga rozprawa w procesie przeciwko aktywistkom, które rozklejały wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą.
15.02.2021
O. Maciej Biskup: Tematy moralne są przez polityków wykorzystywane tylko do tego, by podburzać nastroje społeczne. A Kościół w tym aktywnie uczestniczy. To przerażające.
15.02.2021
W 1995 r. Kościół szczecińsko-kamieński zaczął się rozpadać na dwie części. Sprawcą podziału był ks. Andrzej Dymer, oskarżony o wykorzystanie seksualne wychowanków założonego przez...
08.02.2021
Wygląda to na sytuację patową. Obecny kryzys Kościoła jest przede wszystkim kryzysem władzy będącej poza skuteczną kontrolą i z silnymi mechanizmami antyreformatorskimi. Ale podobny kryzys...
08.02.2021
KS. WŁODZIMIERZ SKOCZNY, filozof: Był przekonany, że świat ma sens. Ukazywanie go było jego życiową misją. | MIJA 10 ROCZNICA ŚMIERCI ABP. JÓZEFA ŻYCIŃSKIEGO
01.02.2021
Narasta pęknięcie między tym, czego doświadczają kobiety, żyjąc w społeczeństwie, gdzie coraz częściej podejmują decyzje i są aktywne społecznie, a Kościołem, gdzie proponuje się im role...
28.01.2021
Łamanie charakterów młodych ludzi w ramach przygotowania do bierzmowania to antyewangelizacja.

Strony