Reklama

Artykuły

20.06.2022
Trucizna obecna w gruczołach skórnych drzewołazów niebieskich może sparaliżować drapieżnika.
20.06.2022
Dzięki eksperymentowi polskiej badaczki dowiedzieliśmy się, że preferencje seksualne u zwierząt nie muszą być wrodzone – mogą rozwijać się pod wpływem doświadczenia.
06.06.2022
Gdy robi się zbyt ciepło, mrówki w skoordynowany sposób opuszczają dotychczasową kolonię. Jak dochodzi do podjęcia decyzji o ewakuacji?
30.05.2022
Przez wiele lat uważano, że mieszkańcy lasów tropikalnych w południowo-zachodniej Amazonii aż do przybycia Europejczyków w XVI w. żyli w małych koczowniczych plemionach i w niewielkim...
09.05.2022
Pozorna prostota impulsów nerwowych może być myląca, ale to one są podłożem wszystkiego, czego doświadczamy.
09.05.2022
Od lat 60. ubiegłego wieku spożycie i światowa produkcja wołowiny wzrosły dwukrotnie, co negatywnie odbija się na środowisku. Dlatego coraz więcej wysiłku wkłada się w zaprojektowanie...
25.04.2022
Dla organizmów żyjących w różnych niszach środowiskowych przydatne najczęściej okazują się odmienne przystosowania. Zdarza się jednak, że nawet w odległych liniach ewolucyjnych pojawiają...
15.04.2022
Kanzi nie dzieli słów na kolczaste i smukłe. Ten fakt coś mówi o małpach, ale przede wszystkim może pozwolić lepiej zrozumieć sposób, w jaki ludzie używają języka.
04.04.2022
Zespół Jiana Zhou postanowił sprawdzić, czy pająki z gatunku ­L. ­sclopetarius korzystają z czułości sieci, by wykrywać potencjalne zagrożenie.
17.01.2022
Prokrastynacja dotyka co piątego człowieka, w tym nawet co drugiego ucznia. Skąd się bierze niechęć do podejmowania zaplanowanego działania? Zjawisku – w końcu – przyjrzeli się psycholodzy.

Strony