Reklama

Ładowanie...

Urodzony w 1978 roku. Aktywista literacki, filozof literatury, eseista, redaktor, wydawca, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury "Tygodnika Powszechnego". Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Opublikował m.in.: "Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami" (Kraków 2013), "Cmono. Rozmowy z pisarzami" (Kraków 2013), "Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia" (Wrocław 2014), "Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje" (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom "Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków" (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: "Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski"  (Wrocław 2015) oraz "Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek"  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę "Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych" (Gdańsk 2016). Z Alberto Manguelem napisał książkę "Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature" (Gdańsk 2017). W ostatnich latach ukazały sie dwie jego książki: "Blizny. Eseje" (Wrocław 2019) oraz "Życie w kuli. Parmigianino, Ashbery i sztuka przemiany" (Kraków 2020). Pomysłodawca działającej przy Krakowskim Biurze Festiwalowym Szkoły Czytania. Pomysłodawca i współprowadzący akcji społecznej „Lekcje czytania” organizowanej przez Fundację Tygodnika Powszechnego, w ramach której prowadzi warsztaty czytelnicze z młodzieżą, seniorami oraz osadzonymi. Mieszka w Krakowie. 

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Jury member for the Conrad Award in Cracow. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

18.07.2022
Zatruwamy kolejne pokolenia, gruntując w nich przekonanie, że literatura w szkole nie ma nic do zaoferowania, nie opowiada o ich sprawach ani o ich świecie. Jest ramotą długą oraz nudną.
05.07.2022
W sprawie rozwiązania zaczęli się ze mną kontaktować… egzaminatorzy. Osobliwa sytuacja – oto autor ma być instancją rozstrzygającą?
13.06.2022
Rozmyślając o strukturze wspólnoty, hiszpański filozof José Ortega y Gasset doszedł do wniosku, że jedność i równowaga sił mają charakter dynamiczny i są możliwe...
25.04.2022
Powieści Gurnaha ukazują gęsty splot rozmaitych sił, które wpływają na życie osób wywodzących się z krajów kolonialnych i postkolonialnych.
25.04.2022
Festiwal – zwłaszcza taki, który odbywa się cyklicznie od wielu lat – jest miejscem spotkania dla osób zainteresowanych jakąś dziedziną, np. literaturą, i chcących swoje pasje współdzielić...
22.11.2021
Uważa, że konfrontacja z samym sobą jest warunkiem życia. Dlaczego więc mija się z prawdą? Czy można inaczej?
01.11.2021
By przetrwać dziś w społecznym chaosmosie, potrzebna jest sztuka wyboru. Propozycją takiego literackiego wyboru jest program Festiwalu Conrada.
11.10.2021
Ważne są nie tylko tematy dyskusji, które umieściliśmy w programie tegorocznej edycji Festiwalu Conrada, ale także sposób, w jaki będziemy o nich rozmawiać.
Katarzyna Kalwat, Grzegorz Jankowicz
19.08.2021
[CONRAD FESTIVAL: NATURA PRZYSZŁOŚCI] Z Katarzyną Kalwat, reżyserką teatralną, której sceniczna wersja „Powrotu do Reims" Didiera Eribona została znakomicie przyjęta zarówno przez krytykę...
05.07.2021
Artur Domosławski rzuca światło nie tylko na los samego Zygmunta Baumana, ale też na mechanizmy, które w ostatnim stuleciu decydowały o tym, kto w Polsce mógł czuć się Polakiem.

Strony