Reklama

Filozof literatury, krytyk, wydawca oraz tłumacz. Pracownik Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersutetu Jagiellońskiego. Przekładał na język polski R. Firbanka, G. Pereca, R. Rorty'ego oraz S. Žižka. Współprowadził programy telewizyjne emitowane na antenie TV Kultura: Czytelnia i Poezjem. Redagował serię krytyczną Punkt Krytyczny czasopisma Studium. Wykładał literaturę polską na Uniwersytecie Indiana w Bloomington (USA). Wiceprezes Korporacji Ha!art, dla której redaguje dwie serie wydawnicze: Linia krytyczna oraz Proza obca. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS. Redaktor działu kultura Tygodnika Powszechnego. Dyrektor wykonawczy Festiwalu Conrada oraz Festiwalu Anamneses. Autor, współautor i redaktor dziewięciu książek. Opublikował ponad 200 artykułów naukowych, esejów oraz recenzji wydawniczych. Ostatnio ukazały się następujące książki jego autorstwa: Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia. Zajmuje się współczesnymi nurtami i strategiami krytycznymi, filozoficznymi i politycznymi kontekstami literatury, a także związkami literatury ze sztukami wizualnymi. 

Philosopher of literature, critic, editor and translator. He works with the Centre for Advanced Studies in the Humanities at the Jagiellonian University. Jankowicz has translated into Polish the work of such authors as R. Firbank, G. Perec, R. Rorty and S. Žižek. A co-host of TV shows broadcast by TV Kultura, including Czytelnia and Poezjem. He was an editor of the critical literary series Punkt Krytyczny and the Studium magazine. He has taught Polish literature at Indiana University in Bloomington, USA. Jankowicz collaborates with the Korporacja Ha! Art Foundation as Deputy President and Editor of two publishing series: Linia krytyczna and Proza obca. A jury member for the SILESIUS Wrocław Poetry Award. Editor of Tygodnik Powszechny’s cultural section. He is the executive director of Conrad Festival and Anamneses Festival. He edit, co-edit and wrote nine books, as well as more than 200 literary essays, articles and reviews. The most recent of his publications include: Cmono (conversations with international writers, 2013), What is art for? (conversations with Polish writers on literature and art), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014). His intrests cover contemporary theories and strategies of criticism, philosophical and political aspects of literature, as well as relationship between literature and visual arts.

Artykuły

12.12.2017
W WIELU LEGENDACH, w których pojawia się motyw narodzenia Chrystusa, czytamy o zwierzętach przemawiających w wigilijną noc ludzkim głosem. Nie wiadomo, jakie są źródła tej historii....
12.12.2017
Ostatnie chwile snu Dziesięć fragmentów prozatorskich składających się na książkę „Sen zimowy” irańskiej pisarki to zapis codzienności kilku bliskich już śmierci mężczyzn. Wszystkie...
12.12.2017
Czy projekt Kafkowskiej encyklopedii, zbierającej wiedzę na temat jego twórczości oraz biografii, jest skazany na porażkę? Niekoniecznie.
20.11.2017
SIRI HUSTVEDT, pisarka: Mówi się, że jesteśmy tym, co jemy. Dodałabym, że jesteśmy także tym, co czytamy. Każdy, kto czyta, zyskuje umysłową elastyczność, nieosiągalną w inny sposób.
31.10.2017
Catherine Anyango, Lukas Bärfuss i Jacek Dukaj – goście tegorocznej edycji Festiwalu Conrada – postanowili na nowo opowiedzieć historię, którą znamy z „Jądra ciemności”.
31.10.2017
Catherine Anyango: Conrad próbuje przepracować swój rasizm. W powieści graficznej chciałam uwypuklić sposób, w jaki to robi.
23.10.2017
Elizabeth Strout wychowywała się w stanie Maine, którego małomiasteczkowy klimat przeniknął później do większości jej powieści. Być może bez tego tła w ogóle nie byłaby w stanie pisać. Po...
23.10.2017
Źródłem kryzysu, w jakim uniwersytety pogrążyły się w drugiej połowie XX wieku, były procesy zachodzące w przestrzeni politycznej i ekonomicznej.
23.10.2017
Zajas napisał powieść popularną, ale udało mu się też umiejętnie wyjść poza granice literatury gatunkowej.
23.10.2017
Od razu należy zaznaczyć, że szaleństwo, o którym opowiada Christine Lavant, jest realne, a metoda pozwalająca uczynić je odrobinę znośniejszym ma proweniencję literacką. To paradoks, gdyż...

Strony