Reklama

Filozof literatury, krytyk, wydawca oraz tłumacz. Pracownik Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersutetu Jagiellońskiego. Przekładał na język polski R. Firbanka, G. Pereca, R. Rorty'ego oraz S. Žižka. Współprowadził programy telewizyjne emitowane na antenie TV Kultura: Czytelnia i Poezjem. Redagował serię krytyczną Punkt Krytyczny czasopisma Studium. Wykładał literaturę polską na Uniwersytecie Indiana w Bloomington (USA). Wiceprezes Korporacji Ha!art, dla której redaguje dwie serie wydawnicze: Linia krytyczna oraz Proza obca. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS. Redaktor działu kultura Tygodnika Powszechnego. Dyrektor wykonawczy Festiwalu Conrada oraz Festiwalu Anamneses. Autor, współautor i redaktor dziewięciu książek. Opublikował ponad 200 artykułów naukowych, esejów oraz recenzji wydawniczych. Ostatnio ukazały się następujące książki jego autorstwa: Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia. Zajmuje się współczesnymi nurtami i strategiami krytycznymi, filozoficznymi i politycznymi kontekstami literatury, a także związkami literatury ze sztukami wizualnymi. 

Philosopher of literature, critic, editor and translator. He works with the Centre for Advanced Studies in the Humanities at the Jagiellonian University. Jankowicz has translated into Polish the work of such authors as R. Firbank, G. Perec, R. Rorty and S. Žižek. A co-host of TV shows broadcast by TV Kultura, including Czytelnia and Poezjem. He was an editor of the critical literary series Punkt Krytyczny and the Studium magazine. He has taught Polish literature at Indiana University in Bloomington, USA. Jankowicz collaborates with the Korporacja Ha! Art Foundation as Deputy President and Editor of two publishing series: Linia krytyczna and Proza obca. A jury member for the SILESIUS Wrocław Poetry Award. Editor of Tygodnik Powszechny’s cultural section. He is the executive director of Conrad Festival and Anamneses Festival. He edit, co-edit and wrote nine books, as well as more than 200 literary essays, articles and reviews. The most recent of his publications include: Cmono (conversations with international writers, 2013), What is art for? (conversations with Polish writers on literature and art), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014). His intrests cover contemporary theories and strategies of criticism, philosophical and political aspects of literature, as well as relationship between literature and visual arts.

Artykuły

Okładka dodatku Magazyn Conrad. Niepokój 02
11.09.2017
28 września 1912 r. Franz Kafka najpierw napisał (na papierze firmowym Zakładu Ubezpieczeń Robotników od Wypadków przy Pracy, gdzie podówczas pracował), a następnie wysłał list do Felicji...
28.08.2017
Przekształcamy się w społeczeństwo bez potrzeby czytania. Szkoła średnia odgrywa tu kluczową rolę. Wzmacnia nawyki lekturowe albo je eliminuje. No właśnie!
09.08.2017
Usunięcie Miłosza z podstawy programowej byłoby poważnym błędem, który zapewne samemu pisarzowi nie wyrządziłby krzywdy, ale zaszkodziłby młodym czytelnikom, którzy musieliby ratować się...
09.08.2017
Zły Wieszcz, czyli jak uczyć literatury w szkole?
12.06.2017
Hasło tegorocznej edycji naszego Festiwalu zaczerpnęliśmy z tytułu pierwszego zbioru opowiadań Josepha Conrada, który brzmi „Tales of Unrest”.
13.05.2017
Fantastyczność i baśniowość pojawiają się dziś niemal wyłącznie w literaturze gatunkowej.
13.05.2017
Ziemowit Szczerek: Naprawdę nikt nie potrafi pojąć, o co nam chodzi. Dla nas, zanurzonych w tym nacjonalistycznym smogu, nie jest to aż tak widoczne, ale z zewnątrz nasza samobójcza...
13.05.2017
Tym razem muszę Państwa poprosić o pomoc: porzućcie na chwilę lekturę tego tekstu, przejdźcie na koniec „Książek w Tygodniku”, obejrzyjcie komiks Bartosza Minkiewicza i dopiero wtedy...
08.05.2017
Wielka epoka poezji będzie trwała tak długo, jak długo pisze Sosnowski, który jest mocnym i zarazem ironicznym kontynuatorem tej tradycji.
07.05.2017
Miło nam poinformować, że Festiwal Conrada, który od dziewięciu lat organizowany jest przez Fundację Tygodnika Powszechnego, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Miasto Kraków, otrzymał...

Strony