Reklama

Dziennikarz i fotoedytor „Tygodnika Powszechnego”. Absolwent teatrologii UJ, studiował też historię i kulturę Włoch w ramach stypendium przyznanego przez konsorcjum ICoN zrzeszające kilka włoskich uniwersytetów. Autor i tłumacz książek historycznych, filozoficznych i teologicznych. 

Artykuły

14.06.2021
Umiarkowanie pozytywną ocenę wystawili mu eksperci Moneyval (Komitet Rady Europy ds. Zwalczania Korupcji, Prania Brudnych Pieniędzy i Terroryzmu). Docenili postępy w walce z patologią, ale...
07.06.2021
Ks. Piotr Majer, profesor prawa kanonicznego: Poprzednie przepisy nie wymagały, by biskup zawsze i w każdym przypadku reagował na przestępstwa poprzez proces karny. To przyczyniło się do...
07.06.2021
Vittorio Alberti, koordynator watykańskiej grupy roboczej ds. ekskomuniki mafii: Biskupi powinni mieć doktrynalne wsparcie, gdy wskazują, że działalności mafijnej nie da się pogodzić z...
02.06.2021
Zapowiadana od dawna korekta kodeksu prawa kanonicznego stała się faktem. To największa zmiana od 1983 r., kiedy to Jan Paweł II zreformował system prawny w Kościele.
31.05.2021
Informacja, że polscy biskupi zostali wezwani przez papieża „na dywanik”, wzbudziła wiele emocji. Ale mówią one więcej o nas, społeczeństwie (a przynajmniej o dużej jego części), niż o...
26.05.2021
Porównywanie nadchodzącej wizyty polskich biskupów w Watykanie do sytuacji biskupów z Chile, których papież pilnie wezwał do siebie i którzy po tym spotkaniu gremialnie podali się do...
21.05.2021
Massimo Faggioli, historyk Kościoła: W kwestii izraelsko-palestyńskiej nikt nie ma możliwości prowadzenia mediacji poza Stanami Zjednoczonymi. Ale Watykan działa, by zapobiegać rozlewowi...
10.05.2021
Watykan ma znów pełnoprawnego audytora. Został nim Alessandro Righini, od czterech lat pełniący tę funkcję tymczasowo.
03.05.2021
Surowe przepisy antykorupcyjne wprowadził papież w Watykanie. Osoby na kierowniczych stanowiskach, jak i te podejmujące decyzje finansowe, sądowe i kontrolne, muszą zadeklarować, że nie...
29.04.2021
Watykan: surowe przepisy antykorupcyjne to kolejny element walki papieża Franciszka z finansowymi przekrętami.

Strony